การกายภาพที่ดีเหมาะสม... ช่วยผู้สูงวัยได้อย่างมาก
#ฟื้นฟูระยะสั้นจนกลับมาใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ

การกายภาพที่ดีเหมาะสม... ช่วยผู้สูงวัยได้อย่างมาก

ในกลุ่ม
• ก่อน-หลังผ่าตัด ช่วยเหลือตนเองได้น้อย
• กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง
• อาการปวดต่างๆ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ข้อเข่า
• ช่วงฟื้นตัวหลังออกจาก รพ.
• กระดูกทับเส้นประสาทคอ หลัง มีอาการปวด ชา
ร้าวลงแขน ขา

การเข้ารับกายภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโรค วัย
ความพร้อมของร่างกายจะช่วยฟื้นฟูอาการของผู้สูงวัย
ได้อย่างมาก

“การกายภาพบำบัด (Physical Therapy)” คือ
การฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและหัตถการ
การใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาเคลื่อนไหว
ช่วยเหลือจนเอง ใช้ชีวิตตามปกติหรือใกล้เคียงปกติ
ได้มากที่สุด

หมอขอเน้นว่าเนื่องจากการทำกายภาพบำบัดที่ดีและ
เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่น
และการเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมทั้งช่วยสอนให้รู้จัก
วิธีป้องกัน การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และ
การหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บ อันเป็นสาเหตุให้ร่างกาย
เสื่อมสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวและทุพลภาพ
ผู้สูงวัยที่มีปัญหาหรือป่วยเป็นโรคอื่น อันส่งผลต่อการ
เคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย
ควรเข้ารับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
การเคลื่อนไหวให้ดีขึ้น เช่น โรคเลือดสมองขาดเลือด
นอนติดเตียง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย เพิ่งออกจากรพ.
เป็นต้น

หมอขอแนะนำการทำกายภาพบำบัดนั้นมีวัตถุประสงค์
ในการรักษาผู้ป่วยดังนี้

1.ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังเจ็บป่วย
ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ
จะได้รับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ
หลังการผ่าตัด หรือหลังออกจาก รพ. รวมทั้งรู้จักเลี่ยง
ไม่ให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บอีก ฟื้นฟูร่างกายให้ไว โดยวิธี
ผสมผสานโดยนักกายภาพบำบัดจะทำกายภาพบำบัดให้
ผู้ป่วย ตั้งแต่ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อน
(กล้ามเนื้อ เอ็น และกล้ามเนื้อเอ็น) เสริมสร้างความแข็งแรง
ให้แก่กล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
อวัยวะในการเคลื่อนไหว การทำงานและพิสัยการเคลื่อนไหว
ทั้งนี้นักกายภาพบำบัดและแพทย์ผู้จะประเมินว่าผู้ป่วย
ควรเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อย่างไร
หนักเบาแค่ไหน รวมทั้งแนะนำวิธีที่ช่วยให้เกิดการบาดเจ็บ
น้อยที่สุด

2.รักษาปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพ
อวัยวะต่างๆ ทำงานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการยืน เดิน
ทรงตัวและระบบประสาทสั่งการต่างๆ ซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ
สามารถเข้ารับการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้อาการของโรค
ดีขึ้น โดยทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดจะคิดแผนการ
ทำกายภาพบำบัดที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งประกอบ
ไปด้วยพิสัยการเคลื่อนไหว การเสริมสร้างความแข็งแรง
และการออกกำลังสร้างความทนทานร่างกาย ปรับโปรแกรม
ให้ดีขึ้นเหมาะสมขึ้นกับผู้นั้นเป็นรายๆ ไป

3.เสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงวัยที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย
ผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพแม้จะยังไม่มีอาการ
สุขภาพยังใช้ได้ แต่อนาคตโรคต่างๆ อาจส่งผลต่อระบบ
การทำงานของร่างกายหลายระบบ เช่น โรคหลอดเลือด
ในสมอง โรคหัวใจ โรคปอด ข้อเข่าเสื่อม การเน้นที่จะ
เสริมสร้าง ดูแลร่างกายเน้นเชิงป้องกัน เตรียมความพร้อม
ของร่างกายคงจะเป็นกลยุทธ์หลักในการดูแลแบบนี้
การกายภาพเพื่อเตรียมสมรรถภาพปอด หัวใจ กล้ามเนื้อ
ก่อนการผ่าตัดที่สำคัญ รวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อคง
ศักยภาพของการทำงานอวัยวะต่างๆ ของร่างกายใน
ผู้สูงวัยด้วย

การกายภาพฟื้นฟู... หมอเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ผู้สูงวัยสามารถ
ที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ฟื้นจากความเจ็บป่วยได้ไว
และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ
อย่างรวดเร็วด้วยการดูแลโดยสหวิชาชีพ

หมอเน้นว่านี่เป็นการรักษาที่มหัศจรรย์
อยากให้ทุกท่านได้ให้ความสนใจและดูแลสุขภาพกันมากๆ
นะครับ

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง)
อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery home
ผู้ชำนาญงานเนอสซิ่งแคร์ผู้สูงวัย

บอก"รัก"ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงวัย
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home
• คลินิกกายภาพบำบัด
• คลินิกกิจกรรมบำบัด
• คลินิกกระตุ้นสมองและความจำสำหรับผู้สูงวัย
(ทุกวันเสาร์ 09.00-12.00 น.)

Tel: 094-426-4439
Line id: @cherseryhome
Facebook: cherseryhome
SHARE
Writer
Anuta_Story
My Story
Cr.Anuta

Comments