จิตวิญญาณในดอกซากุระ
ซา หมายถึงวิญญาณแห่งพืชพันธุ์ และกุระ หมายถึงที่ประทับของเทพเจ้า รวมกันแล้ว ซากุระ คือที่สถิตของจิตวิญญาณแห่งพืชพันธุ์ทั้งปวง จึงเป็นต้นไม้ที่สำคัญมากซากุระเกิดขึ้นมาเพราะเทวนารีองค์หนึ่ง คือ โคโนะฮานะ ซากุยะ ฮิเมะ เชื่อกันว่า พระนางเป็นผู้ริเริ่มปลูกซากุระขึ้นเป็นครั้งแรก ต้นไม้ที่ท้าวเธอทรงปลูก จึงได้ชื่อตามนามของนาง แต่บางตำนานก็บอกว่า ต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นงอกงามอยู่ก่อนแล้ว และตอนที่พระนางลงจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์นั้น โคโนะฮานะ ซากุยะ ฮิเมะ "หล่น" ปุ๊ลงมาบนต้นไม้ที่สวยงามนี้ และนับแต่นั้นมันก็ถูกเรียกขานว่า ซากุระ
โคโนะฮานะ ซากุยะ ฮิเมะ เป็นธิดาของโอโฮยามัทซูมิ เทพแห่งภูเขา วันหนึ่งพระนางได้พบเทพนินิงิที่ชายทะเล และตกหลุมรักซึ่งกันและกัน เทพนินิงิจึงทูลขอต่อเทพแห่งภูเขา เพื่อขอนางมาเป็นชายา แต่ในตอนแรก เทพโอโฮยามัทซูมิได้เสนอให้เลือกธิดาอีกพระองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นเทพีแห่งก้อนหินมาเป็นคู่สยุมพรแทน แต่พระเอกของเราไม่ยอมค่ะ? พระองค์ยังยืนกรานในรักมั่นที่มีต่อเทวี แห่งซากุระ ในที่สุดจึงได้วิวาห์กันสมใจ
คนโบราณตีความว่า นี่แหละคือความหมายของชีวิต ซากุระซึ่งเป็นตัวแทนของท้าวเธอนั้น เติบโต ผลิบาน เกิดเป็นช่วงสวยงาม แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนจะร่วงโรยเสื่อมสลายเหมือนดั่งเช่นชีวิตมนุษย์ที่ไม่ยั่งยืนยาวนานดุจภูผาหิน เมื่อถึงกาลเวลาก็จะต้องจากไป ช่วงที่ยังผลิบานอยู่ จึงควรจะเป็นช่วงที่ทำความดีแก่ประเทศชาติให้มากที่สุด ซากุระจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความรักชาติด้วย

SHARE

Comments