เงา ... คืออะไร
คุณรู้จักเงาไหม ... รู้ไหมเงาคืออะไร


เงา ไม่มีตัวตน เป็นภาพเสมือน เป็นสิ่งที่ไม่โดดเด่น ไม่มีใครต้องการนอกจาก ศิลปินในบางครั้ง บางความรู้สึก หรืออาจจะตลอดเวลา ที่รู้สึกว่า เงา คือสัญลัษณ์ของตัวตนฉัน
ไม่มีใครสนใจ ไม่มีตัวตนที่แท้จริง ไม่มีสีสัน มีเพียงสีเดียว แต่ก็ขาดเงาไปไม่ได้ เพราะการมีอยู่หรือชีวิตร่างกายหากไร้ซึ่งเงาแล้ว ...มันน่ากลัว

บางครั้งบางครา เงาก็อยากโดดเด่น มีสีสัน มีคนสนใจ เงาหมดหวัง ไม่เหลือใคร นอกจากจะตามหาศิลปินที่ต้องการเงา
SHARE
Written in this book
เรื่องเล่าจาก...ความเหงา
อารมณ์ ความรู้สึก ความสับสนวุ่นวาย
Writer
LonelinessGirl
All
Crazy dreamer girl

Comments