คาดหวัง

เราว่าทุกคนคงจะมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำและสิ่งที่อยากให้คนอื่นทำ 
คนอื่นก็คงมีสิ่งที่เขาอยากทำและสิ่งที่อยากให้เราทำเช่นกัน มันคงเรียกได้ว่า
ความคาดหวัง
เราหาความหมายที่จะแทนคำนี้ยากมากในความคิดของเรา แต่คำนี้คือคำที่ทำให้เรารู้สึกถึงพลังบางอย่างจากตัวมัน
.
.
มันเหมือนเหรียญ2ด้านให้เราได้สัมผัส
บางครั้งมันเหมือนพลังขับเคลื่อน เหมือนความภาคภูมิใจ  ความสุขที่เราคือความหวัง สุขที่ได้เป็นอย่างหวัง
อีกด้านมันเหมือนความกดดัน ความหนักเหมือนหินก้อนใหญ่ที่เราต้องแบกเอาไว้ ความเศร้าที่ไม่ได้เป็นดังที่เขาหวัง อย่างที่ตัวเราหวัง ;)
.
.
เพราะคาดหวัง จึงไขว่คว้า
เพราะคาดหวัง จึงพยายาม
เพราะคาดหวัง จึงสมหวัง
แต่เพราะคาดหวััง จึงอาจผิดหวัง
และเพราะคาดหวัง จึงเจ็บปวด

อาจเพราะ(เรา)คาดหวัง
หรือ
อาจเพราะ(เขา)คาดหวัง
.
.
มันไม่ง่ายเลยที่เราจะสามารถเป็นทุกอย่างตามหวัง เราอาจผิดหวังหรืออาจสมหวัง ไม่มีใครรู้
มันคงสุขใจไม่น้อยหากเป็นดังหวัง แต่คงทุกข์ทรมานใจไม่น้อยเช่นกันหากผิดหวัง
.
.
จะโทษใครล่ะ!!
หากวันนึงมันไม่เป็นจริงอย่างที่วาดไว้ตั้งแต่ต้น
โทษตัวเขาที่จะมาคาดหวังอะไรบ้าบอจากตัวคุณ
โทษตัวเราที่คิดมโนไปเองซะดิบดีโดยไม่เผื่อใจ
หรือเพราะทั้งเขาและเราลืมคิดไปว่า
บางอย่างก็ไม่ควร'วาดหวังไปเอง'


หากไม่คาดหวัง ก็จัักไม่ผิดหวัง
เรื่องจริงที่ทำยากสุดๆอย่างหนึ่งในชีวิต
     เราคงทำได้แค่หวังอย่างพอดีพร้อมเผื่อพื้นที่แห่งความความผิดหวังเอาไว้บ้างก็คงจะดีไม่น้อย
     ส่วนเขาที่เข้ามาคาดหวังในตัวเรา เราคงภาวนาให้เขาหวังอย่าง'เข้าใจ'เพราะเราก็คือตัวเราเป็นคนมีความรู้สึก มีความผิดพลาดคงไม่อาจตอบรัับความหวังของเขาไว้้้้้้้้ได้ทุกเรื่อง...

สำหรับเรา
เรายังคงบอกตัวเองเสมอว่า
สมหวังบ้าง แต่อย่าได้ใจ
ผิดหวังบ้าง ต้องทนให้ไหวหากคุณผิดหวังกับอะไรอยู่เราก็เป็นกลจ.ให้น่ะ
เราว่าซักวันเราเองก็คงสามารถหวังอย่างพอดีและเข้าใจได้ ผิดหวังบ้างแต่ยังทนไหว :)
SHARE
Written in this book
L I F E , M O O D Y
Writer
Redsneakers
A little reader
I really like to wear my favorite shoes and walk in to the same place. I like to look at the moon through a small window from my bedroom which is like my only shelter.

Comments