แล้วแต่
แล้วแต่ แล้ว แล้วแต่เวลาการทำงาน ฉันเป็นคนหนึ่งที่จะไม่รอบคอบ และไม่ชอบแก้ไขงานใดๆทั้งสิ้น 
อย่างเช่นวันนี้ได้ทำงานส่งอาจารยืไปแล้ว ในใจก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองทำไม่ถูก แต่ก็ไม่อยากแก้ไข
 นี่อาจเรียกว่าความขี้เกียจก้ได้ ผลของเรื่องนี้นั้นมักจะออกมาเป็นคำพูดที่บังหน้าว่า แล้วแต่ เสมอ
ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ฉันเชื่อมั่นในตัวเอง แต่เป็นการปิดบังความผิดของตัวเองก็แค่นั้น
SHARE

Comments