รับรู้ข่าวสาร ต่างจาก คาดหวังต่อข่าวสาร
ข่าวสารเป็นไปตามความจริง
ต่างจาก
คาดหวังเพื่อให้ข่าวเป็นไปตามต้องการ
การเกิดความรู้สึกสั่นสะเทือนทั้งร่างกายและจิตใจ “ขณะรับรู้ข่าวสาร” คือ สิ่งที่กำลังบอกว่า เรากำลังใช้จิตใจรับรู้ข่าวสารผิดวิธี.
ข่าวสารมีจุดประสงค์เพื่อบอกความเป็นไปบอกเล่าเรื่องราว และสื่อสารสิ่งที่เกิดขึ้น “เท่าที่จะรายงานได้”. การรับรู้ความเป็นไปจึงช่วยให้เกิดความเข้าใจ “สร้างความกระจ่าง” แต่การคาดหวังให้เกิดความเป็นไปตามใจนึก “สร้างความทุกข์”.
เมื่อทุกอย่างเอื้อเฟื้อให้เกิดขึ้น…
ทุกสิ่งย่อมเป็นไปเช่นนั้น
แปลว่า ความเป็นไปนั้นไม่เคยสนใจว่าเราจะต้องการหรือไม่. ความจริงข้อนี้ไม่ได้หมายถึง “เราจะกลายเป็นผู้ที่ไร้ความเห็นใจ หรือกลายเป็นคนชินชา” แต่หมายถึง เราสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเข้าใจ นำมาเป็นบทเรียนให้ชีวิต และเป็นแนวทางสำหรับการรับมือในวันข้างหน้า. 
หากเรานำชีวิตจิตใจ
เข้าไปผูกมัดไว้กับข่าวสาร ?
นอกจากเราจะรับรู้การรายงานข่าวสารทั้งหมด เรายังได้รับความเจ็บปวดเป็นของแถมกลับมาด้วย. ชีวิตจึงมีอิสระและทางเลือกให้เราใช้งานจิตใจอย่างถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องรับรู้ไปพร้อมกับการทำร้ายชีวิตตนเอง “รับรู้เพื่อเข้าใจ…ใช้ความเข้าใจที่ได้มาเพื่อเติบโต”.
SHARE
Written in this book
บทเรียนชีวิตจากนักจิตวิทยาการปรึกษา
บทเรียนชีวิตที่นักจิตวิทยาการปรึกษาอยากแบ่งปัน โดยรวบรวมความเข้าใจชีวิต และแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืนตามความจริง
Writer
GainTheCounselor
นักจิตวิทยาการปรึกษา
สวัสดีครับผมชื่อ "เกน" เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาครับ ผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในชีวิต ร่วมเดินทางและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ^^ Facebook Fanpage: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา www.facebook.com/GainTheCounselor

Comments