We can not change the past
กาลเวลา เริ่มผ่านไปจากวันเป็นเดือน จากเดือนผ่านมาเป็นปี และมันจะเป็นแบบนี้หมุนไปเรื่อยๆ
แม้เวลาผ่านไปแค่ไหน
มันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลง ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา

ว่าเราเป็นใคร หรือเป็นอะไร

เราแค่ต้องยอมรับอดีตที่มันผ่านไปแล้วและก้าวผ่านมันออกมา

เมื่อเรามองย้อนกลับไป เราจะมีบันทึกความทรงจำที่ดีและไม่ดี

แต่ทั้งหมด มันจะเป็นประสบการณ์ของเราเอง

แม้ว่าผู้คน จะผ่านเข้ามามากมายแค่ไหน
ไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้น จะเป็นยังไง

หนึ่งเรื่องที่ยังคงงดงามและอยู่ในใจฉันเสมอและไม่อาจเปลี่ยนไป
นั่นก็คือ เรื่องราว เธอกับฉัน
ที่มันได้เป็นอดีตไปนานแล้ว
แต่มันจะคงสวยงามอยู่ตลอดไป

และฉันพร้อมเดินไปข้างหน้า
โดยที่เก็บเธอเอาไว้แค่ในใจก็พอ...
SHARE
Writer
FridayWinter
Dreamer Story
ผู้หญิงธรรมดา มาจากดาวศุกร์

Comments