เรียนไปทำไม ทำไมต้องเรียน
บทสรุปที่น่าสนใจสำหรับผมมากเลยอยากแชร์ จาก อ.นพดล

https://www.youtube.com/watch?v=-QTCImqQnpw&t=1507sสำหรับผมลูกชิ้นอยู่ตอนท้าย

อ. ถาม คนที่มาเรียนว่า มาเรียนเพราะว่า

โดยสรุปเบื้องต้นให้ผู้ฟังว่า ถ้าเราเรียนอะไร เราจะเรียนเพราะตอบคำถามของ what เช่น การตลาดคืออะไร

ต่อไป ตอบคำถามของ how เช่น จะจัดการการเงินอย่างไร ทำอย่างไรให้ขายได้

ต่อไปคือ จะรูู้้ไปทำไม why เช่น จะเอาความรู้ไปประยุกต์ทำอะไรได้บ้าง

ปัจจุบัน what กับ how คำตอบมีอยู่ใน google ไม่ต้องเรียนก็ได้

แต่ทั้งหมดที่ตอบคำถาม what how why ไม่พอ

ถ้าไม่มีคำว่า why not ก็จะไม่มีนวัตกรรมอย่าง uber

ก็จะมีแต่คนคิดว่าทำยังไง ให้แท็กซี่ดีขึ้น แต่จะไม่มีคนคิดว่า ทำไมไม่เอารถส่วนตัวของขับ ทำให้เกิด uber

SHARE

Comments