พร้อมรับความสำเร็จและความล้มเหลว
If you want to increase your success rate, double your failure rate. 
“T. Watson Jr (Founder of IBM)

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จะเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว
     ความสำเร็จและความล้มเหลวเป็นของคู่กัน หากต้องการประสบความสำเร็จ ก็ต้องยอมเจอกับความล้มเหลวหลายๆ ครั้งเช่นกัน

     คนที่ไม่เคยทำผิด คือคนมี่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย ดังนั้น หากอยากประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ ก็ต้องเปิดใจยอมรับความล้มเหลวขึ้นขึ้นด้วยเป็นสองเท่า อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองและลงมือทำเท่านั้น


SHARE
Writer
NTnt
Writer
I AM WHO I AM IG: nt_shalintip

Comments