ความรัก...มันเป็นเช่นนี้
"ความรัก" มีใครบ้างไม่รู้จักคำนี้ เป็นความรู้สึกที่เมื่อมองไปทางไหนก็เจอ ท้องฟ้า ต้นไม้ ดอกไม้ ป่าเขา เพราะความรักทำให้โลกนี่เกิดขึ้นมา

"ความรัก" มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อน ครอบครัว คนรัก สัตว์เลี้ยง และอีกมากมาย และมาพร้อมกับ ความผูกพัน และ ความสัมพันธ์

"ความรััก" ถ้้้าใช้ในทางที่ดี มันจะเป็นสิ่งที่สวยงาม แต่หากใช้ในทางที่เลวร้าย แน่นอน ย่อมเจ็บปวดและทรมานมากเช่นกัน เป็นดั่งเช่นดาบสองคม 

มีคนมากมายแสวงหาความรักจากหลายๆสิ่ง ไม่ว่าะเป็น ครอบครัว เพื่อน คนต่างเพศ สัตว์เลี้ยง สื่อ และอื่นๆ ก็สุดจะรู้ เพราะความคิดและหัวใจคืิสิ่งที่คาดเดาได้ยากที่สุด

บางทีความรักอาจอยู่รอบๆตัว แม้จะไม่สังเกต หรือไม่ใส่ใจ หรือมีอคติและทัศนะคติที่ลบ บดบังความสวยงามของความรักนั้น

"ความรัก" เป็นคำที่ดูสื่อใจความได้ง่าย เช่น สีแดง สีมพู กุหลาบ หัวใจ ดอกไม้ เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น ความรัก ยากที่จะสื่อใจความ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถกำหนดพื้นที่ความหมายได้อย่างในวงแคบ 

สุดท้ายนี้ อย่างไรก็ตามถึงแม้มากมายหลายคนจะคิดว่าเข็ดขยาดกับความรัก ก็จะขอบอกว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ความเป็นจริงี่สำคัญที่สุดคืิอ " เราไม่สามารถอยู่ได้หากขาด ความรัก "
SHARE
Written in this book
Diary of my ❤
ความทรงจำ ประสบการณ์ เหตุการณ์
Writer
LonelinessGirl
All
Crazy dreamer girl

Comments