มารู้จัก Intermittent Explosive Disorder หรือ IED กัน
Intermittent Explosive Disorder หรือ IED เป็นโรคทางจิตเวชในกลุ่ม disruptive impulse-control and conduct disorders เป็นโรคกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องคุมอารมณ์โกรธไม่อยู่ หรือระเบิดอารมณ์ เกินกว่าที่ควร คือเวลาโกรธก็จะมีความโกรธที่รุนแรง (INTENSE ANGER) ควบคุมความโกรธไม่ได้ บางครั้งอาจใช้ความรุนแรง (Violence) สร้างความเสียหายต่อคนอื่นหรือตนเอง เช่น แสดงอาการก้าวร้าวทางวาจา(Verbal aggression) หรือทางใช้กำลัง(physical aggression) กับคน สัตว์ หรือสิ่งของ โดยอาจจะโตตอบด้วยถ้อยคำที่รุนแรง(เกินเบอร์) ยกตัวอย่างเช่น เราไปเดินตลาดจะซื้อทุเรียน แม่ค้าบอกลูกนี้กำลังพอดี ไม่นิ่มไป แต่พอปลอกแล้วมันนิ่มไป เราไม่พอใจ พอขอเปลี่ยน แม่ค้าไม่ให้เปลี่ยน คุยกันแล้วไม่โอเค เราจับเปลือกทุเรียนตีหน้าแม่ค้าเป็นต้น เอาง่ายๆคือ เรื่องนิดเดียว แต่โกรธหรือกระทำเกินเบอร์ ไม่สมเหตุสมผลเลยยยย 


มีการพยาการณ์โรคว่า เจ้าโรคนี้อาการมันจะเริ่มonset ตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป แต่ว่าเด็กอายุ 6-18 ปี ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเวลาโกรธ อาจเป็นเรื่องความผิดปกติหรือปัญหาในการปรับตัว มากกว่าจะเป็น IED  

#เลคเชอร์ของป้า #psychoLecture
SHARE
Written in this book
Psychic
เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับจิตวิทยาที่สนใจค่ะ อาจจะเน้นไปแนวๆ จิตเวช มีเรื่องโรคเป็นหลักค่ะ
Writer
Unmaan
Pauper
Most people don’t listen with the intent to understand they listen with the intent to reply or to react.

Comments