เพียง สัมผัส
เริ่มไม่แน่ใจว่า ความรู้สึก เกิดจากอะไร
บางครั้ง ราวกับมันเกิดจาก ใจที่เป็นเจ้าของร่างกายนี้
บางครั้ง ราวกับมันเกิดจากวัตถุที่ปรุงแต่งกายนี้

มนุษย์หวังสิ่งใดกัน รสสัมผัส จังหวะ ลีลา วัตถุปรุงแต่ง
หรือ คาดหวังเพียง ความรู้สึก ที่เคยถ่ายทอดด้วยสัมผัส
ความรู้สึกนั้นจริง... บางทีอาจลืมไปแล้วว่า ต้นทางนั้นเริ่มจากตรงไหน

หาคำถาม ที่เหมาะกับความรู้สึกในตอนนี้มากที่สุด. . .
หาความรู้สึก ที่เหมาะกับคำถามในตอนนี้มากที่สุด. . . 

หากคำตอบของความรู้สึกนั้นไม่เป็นดั่งที่เราคาดหวัง. . .
หากความรู้สึกของคำตอบนั้นไม่เป็นดั่งที่เราคาดหวัง. . . 


ไม่สิ... คงไม่มี
...คงลืมไปแล้วจริงๆ
SHARE
Writer
littlePoky
etc.
something lost. . .

Comments