ข้อมูล
การจะรู้ว่าใครเป็นใครคนเราต้องมองผ่านใบหน้าเป็นอันดับแรกเมื่อดวงตาเป็นสิ่งรับข้อมูลภายนอกคือภาพของใบหน้าส่งไปยังสมองเพื่อแปลผลข้อมูลว่าใบหน้านี้คือใครในระบบข้อมูลของเรา นอกจากเราจะรู้ว่าใครแล้วสมองยังให้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีกว่า ประวัติที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เราไปรู้จักตอนไหน หรือคนคนนี้มีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรในทัศนะของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้แปลผลผ่านอัลกอริทึมของสมอง และแปลผลไว้แล้ว นั่นหมายถึงว่าสมองได้แปลผลข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วด้วย เมื่อมีสิ่งมากระตุ้นหรือเรียกใช้งานสามารถเรียกผลของข้อมูลมาใช้ได้เลยทันที

เมื่อเราถ่ายภาพใบหน้าที่ถูกปิดไว้ถ้าหากเราสามารถจะแยกแยะได้อยู่ว่ารูปนี้เป็นใครโดยที่ไม่เห็นใบหน้านั้นๆ แสดงว่าสมองเราแปลผันข้อมูลอื่นเพื่อยืนยันว่าใบหน้าที่ถูกปิดไว้นี้น่าจะเป็นใคร ซึ่งแต่ละคนก็จะมีผลความมั่นใจต่างกันขึ้นกับข้อมูลที่สมองเก็บไว้และการแปลผล ซึ่งสมองจะยืนยันว่าใครนั้นใช้สิ่งอื่นประกอบเช่น รูปร่าง สถานที่ ทรัพย์สิน (รถ,โทรศัพท์ ฯลฯ) คนใกล้ชิด หรือแม้นแต่ Facebook, Twitter,Line ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้หากประกอบกันขึ้นแล้วเพียงพอต่อสมองที่จะนำไปประมวลผลเราก็สามารถจำแนกได้ว่าคนเหล่านี้ว่าใคร หากว่าไม่เพียงพอเราก็อาจจะรู้ศึกว่าคลับคล้ายคลับคลา หรือไปจนถึงขั้นจำไม่ได้

เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมายังไม่รู้จักว่าอะไรคืออะไร เช่น สัตว์ตัวหนึ่งเด็กยังไม่รู้หลอกว่านีเป็นสัตว์ แต่เมื่อโตมาระดับหนึ่งคนรอบข้าง เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครู ฯลฯ ก็จะบอกว่านี่ช้างเป็นสัตว์ นี่ควายเป็นสัตว์ นี่หมาเป็นสัตว์ ฯลฯ เมื่อได้รับข้อมูลเรื่อยๆ เด็กคนนี้เจอม้า จะรู้เลยว่าเป็นสัตว์ แม้นจะยังไม่รู้ว่าคือม้า หรือเรียกว่าม้า แม้ไม่เคยเจอมาก่อน นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าสมองสามารถที่จะประเมินได้ว่าคืออะไรโดยใช้ข้อมูลทั้งหลายที่มีอยู่ แยกแยะจำแนกได้ว่าสิ่งที่เห็นนี้เรียกว่าสัตว์แน่ๆ ทั้งๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆสมองก็เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกัน เมื่อข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลนี้ถูกต่อยอดและย้อนกลับไปเก็บเป็นข้อมูลเรื่อยๆต่อไป จึงทำให้มนุษย์เรานั้นดำรงเผ่าพันธุ์มาได้หลายหมื่นปี และมีสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ที่ต้องศูนย์พันธุ์ไประหว่างกาลเวลาที่เดินทางมา

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงอยู่ให้ยั่งยืน หากไร้ซึ่งข้อมูลแล้วไม่สามารถพัฒนาสิ่งใดได้ต่อเนื่อง สุดท้ายแล้วก็ต้องจบลงที่การศูนย์พันธุ์ตามหลักการคัดสรรค์ตามธรรมชาติ เมื่อเราเห็นแล้วว่าข้อมูลมีความสำคัญดังนั้นข้อมูลควรถูกนำไปใช้อย่างยิ่งและอย่างชาญฉลาดด้วย แต่หากมีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ถูกนำไปใช้แล้ว นอกจากข้อมูลนั้นจะเป็นขยะ เผ่าพันธุ์นั้นคงต้องถึงการดับศูนย์เป็นแน่แท้

สวัสดี
ว่าง ไม่ใช่ ไม่มี
10|01|2020
SHARE

Comments