Give present what partner wants
เมื่อวานผ่านวาเลนไทน์มาแหละ  แล้วก็ได้พบว่าปกติแล้วคนเรามักจะให้ของในสิ่งที่ตนเองชอบ โดยที่ไม่ได้ดูว่าคนรับชอบไหม
เป็นเพียงแค่การรักษาน้ำใจ หาใช่ความประทับใจที่แท้จริงสำหรับเราถือว่าเป็นการกระทำที่่่มีค่าเท่่ากับไม่่่่่ให้อะไรเสีีียดีกว่่า คนเรามันชอบอะไรไม่เหมือนกัน ของที่คิดว่ามีค่ามาก ถ้าคนรับไม่ให้ค่าแบบเดียวกันก็เท่านัั้น แต่่่คงรับไว้

เราแค่ยังไม่รู้จักกันดีพอ คงต้องจูนกันอีกนาน

ขอถามคำสุดท้าย

เธอรู้ว่าเราชอบbts เธอซื้อbnkให้เราทำไมเรารีๆแต่btsในทวิตเตอร์ ทำไมเธอถึงคิิิิิิิดว่าเราชอบbnk  และของที่รู้ว่าเราซื้อจากเซเว่นก็ได้ ซืื้อให้เราทำไม เราเคยเห็นแล้ว SHARE
Writer
willbemystory
ordinary person
political student/interested in human relationship

Comments