บันทึก 26 นึกขึ้นได้
สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มคือ

ไม่ว่าเราจะวางตัวให้เหมาะสมแค่ไหน
สำหรับคนที่จิตใจใฝ่ต่ำอยู่แล้ว ก็จะคิดแต่สิ่งเลวร้ายกับผู้อื่น
การ bully คนอื่นบ่อยๆ มันจะทำให้ซึมซับกลายเป็นนิสัยคนๆนั้นๆ ติดไป จนแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาอยู่บ่อยครั้ง โดยขาดการคำนึงนึกคิด 
บางทีเราก็ได้ยินเขานั่งล้อเลียนคนอื่น
พากันหัวเรากันอย่าสนุกสนานไร้มารยาทที่พึ่งจะมีในสถานที่ราชการ

555 เขาพูดถึงเรา กับคำพูดของเราที่พูดออกไปคำนึ่งๆ แล้วเอามาพูดจนถึงทุกวันนี้ 
ปัญญาอ่อนสิ้นดี 

ล้อหัวหน้าบ้าง บลาๆ น่าอึดอัดใจชะมัดอยู่ใกล้คนพวกนี้

ดูจึงเห็น
ฟังจึงรู้
คิดได้จึงค้นพบ

:)
SHARE
Writer
Northwind
สายลมเหนือ
ธรรมชาติ สงบ

Comments