ความพยศ
กาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วครั้นก่อนพุทธกาล จนจวบจนปัจจุบันมีอยู่ห้วงเวลาหนึ่ง โคตระบุรุษผู้หนึ่งกล่าวว่า “ความพยศของม้านั้นจะหนักหนาสาหัสเพียงไรไม่ใช่ความผิดของม้าแม้นแต่น้อย เป็นความผิดของผู้กุมบังเหียนม้านั้นแต่ผู้เดียว อันที่ไม่สามารถจะควบคุมความพยศของม้านั้นได้ให้มั่นคง ผู้กุมบังเหียนคนใดควบคุมม้าพยศอันแก่กล้าได้ผู้กุมบังเหียนนั้นเป็นผู้มีปัญญา” 
SHARE

Comments