กลไกหลบหนีความจริงของชีวิตจิตใจ
เมื่อใดท่านเห็นพิษร้ายของการหลบหนีความจริง…
เมื่อนั้นท่านจะพร้อมเผชิญความจริง
หากถามว่า “การทำหน้าที่ในบทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษามีอะไรบ้าง” หนึ่งในนั้นคือการพาผู้รับบริการกลับมาอยู่กับความจริงของชีวิต. ก่อนมาพูดคุยติดอยู่ในโลกของความคาดหวัง โลกแห่งการคาดเดาเอาเอง “โลกของความเข้าใจชีวิตที่คลาดเคลื่อน”. เมื่อโลกทางใจสลับซับซ้อนมากขึ้น ย่อมเป็นการเพิ่มสัมภาระและแรงกดดันให้แก่จิตใจตนเอง จนเป็นเหตุให้ทุกความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างขัดแย้ง ไม่ลงตัว “สร้างความเจ็บปวดในที่สุด”.
หนึ่งในวิธีการเอาตัวรอดอันเป็นผลจากความเข้าใจชีวิตที่คลาดเคลื่อน
คือ การใช้กลไกป้องกันตนเอง
“เพื่อหลบเลี่ยงความไม่สบายใจตรงหน้า”
เช่น ในยามที่ต้องใช้ความรู้สึก…กลับใช้ความคิดกลบเกลื่อน, จังหวะที่ต้องเปิดเผย…กลับใช้การปิดบังเก็บซ่อน, เมื่อจำเป็นต้องรู้สึกตัว…กลับใช้ความหลงลืมอำพราง. ทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นยาชาสำหรับช่วยให้เจ็บน้อยลง “บรรเทาความเจ็บปวด” เพื่อให้มีโอกาสตั้งหลักและเตรียมตัวสำหรับการเผชิญความจริง แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อใช้กลไกเหล่านี้จนเคยชิน.
หากดำเนินชีวิตจนลืมการเผชิญความจริง
เมื่อนั้นม่านหมอกคำลวงที่ตนเองเป็นคนสร้าง
“ย่อมบดบังหัวใจจนมืดบอด”
จุดนี้เองที่นักจิตวิทยาการปรึกษาจะค่อย ๆ สะท้อนความจริงซึ่งครั้งหนึ่งผู้รับบริการเคยเห็น หรือเริ่มรับรู้แล้วเพียงแต่ยังไม่กล้ามอง. ยิ่งผู้รับบริการตระหนักถึงราคาที่ต้องจ่ายจากการหลบหนี หรือพิษร้ายของการเก็บซ่อนเพียงใด กลไกปิดกั้นย่อมเริ่มหยุดการทำงาน สิ่งทั้งปวงจะเผยตัวจากการเก็บซ่อน “กระแสความจริงกลับมาทำงาน”.
จากเดิมทีนั้นมีอุปสรรคขัดขวาง
เต็มไปด้วยสิ่งร้อยรัดหัวใจ
“จนไม่มีกำลังจะก้าวเดิน”
แต่มาบัดนี้ไม่มีสิ่งใดสกัดกั้นกระแสความจริงแล้ว “ชีวิตย่อมมองเห็นโอกาสครั้งใหม่” นำไปสู่การค้นพบต้นตอของความทุกข์ สิ่งที่หลงลืมไป รวมทั้งเส้นทางใหม่ของชีวิต. 
กลไกป้องกันตนเองทั้งหลายที่รบกวนการเข้าถึงความจริง
“รอคอยให้ท่านบอกลา…พร้อมเผชิญความจริงเพื่อเติบโตเสียที” 
เพื่อมีชีวิตอย่างเป็นอิสระ ก้าวเดินด้วยหัวใจอันซื่อสัตย์ต่อความจริงของชีวิต.
เมื่อหัวใจเป็นอิสระจากการปิดกั้น…
ความเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องจะปรากฏ
SHARE
Written in this book
สนทนากับนักจิตวิทยาการปรึกษา
รวบรวมข้อคิด บทเรียนชีวิต และประสบการณ์จากการทำงานของนักจิตวิทยาการปรึกษา
Writer
GainTheCounselor
นักจิตวิทยาการปรึกษา
สวัสดีครับผมชื่อ "เกน" เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาครับ ผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในชีวิต ร่วมเดินทางและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ^^ Facebook Fanpage: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา www.facebook.com/GainTheCounselor

Comments