คุ้มค่าแค่ไหน...ที่ทำร้ายตนเองด้วยคำว่าความเสียสละ
การเสียสละอย่างไม่รู้ตัวเพื่อหนีบางสิ่ง…
ประตูสู่ความวุ่นวายในชีวิต
ความเสียสละนั้นเป็นไปเพื่อมอบประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น “เท่าที่จะมอบได้” แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นหากทำไปด้วยความกลัว ความกังวล หรือความว้าวุ่น. คุณลักษณะอย่างหนึ่งของจิตใจในยามว้าวุ่น “คือการแบก” เช่น แบกความเสียสละ แบกความอดทน ทิศทางของการแบกเช่นนี้จะมีรูปแบบของการฝืนใจ จำใจทำ ดังนั้นเมื่อแบกมากขึ้นย่อมต้องฝืนมากขึ้น ความเจ็บปวดทางใจจึงเพิ่มเป็นทวีคูณ.  
การทำงานของจิตใจเมื่อถูกความวุ่นวายรบกวน
จะสูญเสียการทำความเข้าใจและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมไป
หลงเหลือไว้เพียงการหาที่ยึดเกาะหรือใช้สิ่งที่เคยชิน “ทำแบบนี้เพื่อยุติความวุ่นวาย”. การยึดหรือแบก “คำว่าเสียสละ” ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดต้องทำให้ได้ เพราะถ้าไม่ทำจิตใจจะพบความกังวล หวาดกลัว ไม่มั่นคง วุ่นวาย. คำว่าเสียสละในที่นี้จึงมีความหมายอย่างยิ่ง สามารถบ่งบอกถึงคุณลักษณะอันน่าชื่นชม เช่น มีคุณค่า มีประโยชน์.
คำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นคือ
“เพราะอะไรถึงเอาชีวิตผูกไว้กับความหมายเหล่านี้จนทนทุกข์”
นั่นเพราะไม่รู้ว่ายังมีหนทางอื่นที่เป็นอิสระและเบาสบายกว่าให้เลือกเดิน. ความไม่รู้นี้เอง คือเงื่อนปมสำคัญทางจิตใจซึ่งมีอิทธิพลเพียงพอที่จะผลักดันชีวิต. เงื่อนปมที่เอาชีวิตผูกไว้กับคำบางคำหรือการกระทำบางอย่าง ล้วนเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่ยังขาดพร่อง “สิ่งที่ยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริง”.
คุณค่าของมนุษย์นั้นมีอยู่แล้ว
คำอธิบายตามมาทีหลัง 
หมายถึง ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหน “เนื้อแท้นั้นมีคุณค่าอยู่แล้ว” แต่กลับมีการหาคำนิยามหรือคำอธิบายมาเพื่อวัดคุณค่าความเป็นมนุษย์. ความกลัวและความไม่รู้เหล่านี้ ผลักดันให้เราเข้าไปแบกและยึดเกาะกับนิยามหลายอย่าง เพื่อพิสูจน์ความมีคุณค่าในตนเอง “จนทำให้ชีวิตวุ่นวาย”.
บางครั้งมนุษย์นั้นหลงลืมไปว่า
เพียงการมีชีวิต ทำอะไรเล็กน้อย “ตามความสามารถ”
ล้วนมีคุณค่าอย่างมหาศาลแล้ว
บ่อยครั้งการสะท้อนจากคนรอบข้าง สามารถช่วยกระตุ้นเตือนให้ออกจากความเคยชิน “กลับออกมาสู่ความจริง…ชื่นชมตนเอง”. สิ่งเล็กน้อยจึงมีคุณค่ามหาศาล การกระทำบางสิ่งที่แม้ตนเองไม่เคยให้คุณค่า แต่กลับมอบคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้คนรอบข้าง เช่น สร้างรอยยิ้ม บ่มเพาะความเป็นอยู่ที่ดี มอบกำลังใจ เป็นแบบอย่าง ให้บทเรียน และสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย “ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง”.
ความเสียสละนั้นมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ…
ไม่มีความจำเป็นต้องบีบคั้นตนเองจนเกินไป
SHARE
Written in this book
สนทนากับนักจิตวิทยาการปรึกษา
รวบรวมข้อคิด บทเรียนชีวิต และประสบการณ์จากการทำงานของนักจิตวิทยาการปรึกษา
Writer
GainTheCounselor
นักจิตวิทยาการปรึกษา
สวัสดีครับผมชื่อ "เกน" เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาครับ ผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในชีวิต ร่วมเดินทางและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ^^ Facebook Fanpage: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา www.facebook.com/GainTheCounselor

Comments