World of hope..🌃🍃🌇
ทุกคนบนโลกใบนี้..ล้วนมี "ความหวัง ความฝัน และเป้าหมาย" ของชีวิตที่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ทำให้ความหวัง ความฝัน และเป้าหมายเหล่านั้นของแต่ละคนต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละคน บางคนเกิดมากับความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นฐานะ หรือรูปร่างหน้าตาที่ดี ความฝันก็อาจจะไม่ไกลเกินที่พวกเขาเหล่านั้นจะเอื้อมมือคว้าไว้ เกิดความสำเร็จได้ง่ายดายเพราะมีต้นทุนชีวิตที่ดี แต่ตรงกันข้ามกับคนที่เกิดมากับความขาดหาย แทบจะทุกด้านของชีวิต พวกเขาเหล่านี้ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะไคว่คว้าความสำเร็จนั้นมาให้ได้ เพราะไม่มีต้นทุนชีวิตที่สามารถช่วยส่งให้เขาได้ไปคว้าความสำเร็จนั้นมาได้ง่ายนัก หลายๆคนก็ไม่พยายาม มองว่าเกินจะฝัน เกินจะหวัง แต่หลายๆคนก็พยายามเพื่อให้ได้มา เพราะถ้าสิ่งที่จะได้มาจะทำให้หายเหนื่อยและคุ้มค่ากับความพยายามก็ยอมที่จะเหนื่อยระหว่างทาง เพื่อที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้นและอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า แรงผลักดันและกำลังใจแห่งความสำเร็จนั้นมาจากความรักความเข้าใจของคนในครอบครัว คนรอบข้างที่เป็นกัลยานิมิตร และที่สำคัญแรงผลักดันที่ดี มาจากความหวังและเป้าหมายชีวิตที่มั่นคง เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีกำลังสู่ต่อ ทำให้ทุกคนมีความทยานในความก้าวหน้าของชีวิต..สุดท้ายชีวิตของเราจะดีขึ้นได้ด้วยความหวัง..😊 
SHARE
Written in this book
story 🍃
Writer
Apichaya1779
Student
15 may 1997

Comments