ตัวขัั้นกลาง

ถ้าคุณเป็นคนกลางที่อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เข้าใจกัน อีกฝั่งแรง ส่วนอีกฝั่งก็ไม่ยอม คนกลางก็คงเปรียมเสมือนไม้ หรือเหล็ก หรือคอนกรีต ที่ไม่สามารถเลือกได้
.
ถ้าเปรียบคนที่ไม่เข้าใจกันเป็นระเบิดสองลูกที่พร้อมจะระเบิดตลอดเวลา แล้วตัวขั้นกลางอย่างเราจะทำอย่างไร
.
คนกลางที่ต้องอยู่ท่ามกลางระเบิดทั้งสองฝั่ง.
ไม่ว่าฝั่งไหนจะระเบิดก่อน ตรงกลางก็ต้องเจ็บเหมือนกัน
.
ถ้าทั้งสองฝั่งระเบิดพร้อมกัน ตรงกลางอาจจะแหลกสลายไม่เหลือให้มีตัวขั้นอีกต่อไปก็เป็นได้
.
ตัวขั้นกลางจะต้องแปลงตัวเองให้เป็นสิ่งที่ทนทานขนาดไหน ต้องมีระดับความหนาขนาดไหน ถึงจะรักษาดวงใจน้อยๆ ที่บอบบางให้รอดพ้นจากสงครามระเบิดสองฝั่งได้อย่างปลอดภัย
.
ถ้าไม่ใช่ตัวคั่นกลางอย่างเราๆ ก็คงไม่มีใครเข้าใจถึงดวงใจที่บอบบางและต้องคอยสร้างตัวเองให้หนาพอ ที่จะปกป้องสิ่งสำคัญให้รอดพ้นจากสงครามที่น่ากลัวได้
.
.
#หัวใจที่บอบบาง
#ขอให้รับรู้และเข้าใจ
SHARE
Writer
HaMaKaHu
nonentity
การขีดเขียนบวกจินตนาการช่วยสร้างตัวตน

Comments