ค่อยๆทำความรู้จัก
เมื่อลองทำความรู้จัก ก็ยิ่งอยากรู้จัก 
แต่น่าแปลก ยิ่งเราอยากรู้จัก 
การทำความรู้จัก มันจึงไม่ง่าย 

การทำความรู้จักเริ่มขึ้น 
เราค่อยๆ ทำความรู้จัก 
เริ่มจากการลอง ทำความเข้าใจมัน 

แต่อย่างที่บอก มันไม่ง่ายเลย 
มันเหมือนยิ่งอยากรู้จัก อยากเข้าใจ 
มันกลับยิ่งเอาใจยาก 

ตอนแรกที่คิดไว้ ที่คิดว่า คิดว่า...
การทำความรู้จัก อยากรู้จักครั้งนี้
มันคงไม่ยากหรอก เรามั่นใจแบบนั้นนะ 

แต่ความเป็นจริง มันต่างจากที่คิดเสมอ 

มันทำให้เราแทบเป็นบ้า 
เอาใจยากมาก ถ้าเราไม่นิ่งมากพอ
จะสร้างควมปั่นป่วน ให้เราแทบจะโยนทิ้งมันไป 

เราสร้างวิธีการใหม่ ค่อยๆ ทำความรู้จัก 
จนพบว่า ความสมดุล ความนิ่ง และจังหวะ 
จะเป็นสารตั้งต้น ให้เราเข้าใจมันมากขึ้น 

ที่ชอบเพราะว่า มันสร้างความปั่นปวนให้เรา 
ที่ชอบเพราะว่า มันฝึกให้เราต่อสู้กับตนเอง
ที่ชอบเพราะว่า ฝึกให้เราฝืน 
ที่ชอบเพราะว่า มันไม่เคยสนใจเราเลย ไม่เคยสนใจอะไรเลย  
ที่ชอบเพราะว่า เราชอบตนเองเวลาอยู่กับมัน 

เมื่อฉันกำลังทำความรู้จักกับบางสิ่ง 
SHARE

Comments