การวางแผนทุนการศึกษาบุตรทำอย่างไร?
การวางแผนทุนการศึกษาบุตร(Education Plan)

http://www.ookbee.com/Shop/Book/046e060e-766c-4b9d-a267-5e9ecf8e22ae

"รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา"

คำถามสำคัญสำหรับการวางแผนทุนการศึกษาบุตร

1.สำคัญมั๊ยครับที่ลูกของเราจะต้องได้เรียน มีการศึกษา
ไม่ว่าเรา(พ่อแม่)จะ(มีชีวิต)อยู่หรือไม่ก็ตาม?

2.สำคัญมั๊ยครับที่ไม่ว่าลูกจะหัวดีหรือปานกลาง
แต่ถ้าลูกอยากเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
เขาจะมีเงินเรียนต่อได้อย่างแน่นอน?

คำถามสำคัญข้างต้นนี้ ถ้าเราตอบว่า "สำคัญมาก"
นั่นคือ ด้วยความเป็นพ่อแม่ เราได้เปล่งประกายความรัก
และความรับผิดชอบต่อลูกของเรา มีความเมตตา
ความเอื้ออาทรอย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจ
ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องทำอะไรบ้าง?

สำหรับตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล
เมื่อได้มีโอกาสแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง
ในเรื่องทุนการศึกษาบุตร
ก็จำเป็นที่ต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญบางประการได้แก่

1. คุณมีลูกกี่คน? แต่ละคนอายุเท่าไหร่?

2. ลูกแต่ละคนอยากให้เรียนจบสูงสุดระดับการศึกษาใด?
(ปริญญาตรี โท เอก)

3. คุณอยากให้ลูกเรียนจบที่สถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศ?
-กรณีสถาบันในประเทศเป็นของรัฐหรือเอกชน? -กรณีสถาบันต่างประเทศคือที่ไหน?
ระหว่าง 1.อเมริกา 2.อังกฤษ หรือ 3.ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

4. ปัจจุบันมีเวลาอีกกี่ปีก่อนที่ลูกจะเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี?

5. เราจะมาคำนวณระยะเวลาในการวางแผนทุนการศึกษา
ตั้งแต่ช่วงสะสม ออมเงิน และลงทุนไปจนถึงประมาณการ
ช่วงที่ต้องนำเงินออกมาใช้ในแต่ละปี
รวมทั้งวางแผนให้มีเงินก้อนนึงเอาไว้สำหรับ
ให้ลูกเริ่มต้นประกอบอาชีพที่เขารัก? ดีมั๊ยครับ?
เราจะเห็นว่าขั้นตอนในการวางแผนทุนการศึกษาของลูกมีดังนี้

1. การกำหนดเป้าหมาย

2.รวบรวมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
2.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและค่าธรรมเนียม
2.2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละปี
ซึ่งค่าใช้จ่ายจากตารางข้างบนนั้นยังไม่ได้รวมไว้
เพราะขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษา และค่าครองชีพในที่นั้นๆเป็นสำคัญ

3.คำนึงถึงเงินเฟ้อทางการศึกษา ปีละ 5-6%

4.วางแผนการออม&ลงทุนที่เหมาะสม เริ่มก่อนประหยัดกว่า

กรณีที่ 1 วางแผนทุนการศึกษาให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด
ด้วยกรมธรรม์ควบการลงทุนยูนิต ลิงค์(Unit Linked)
เป็นเวลา 18 ปีให้ได้ 639,792 บาท
(เฉลี่ยเดือนละ 2,962 บาท)
มีผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ตลอดระยะเวลานี้
เป็นเงิน 410,142.35 บาท
รวมเป็นประมาณ 1,000,000 บาท
ในระยะเวลาดังกล่าวมีคุ้มครองชีวิตผู้ชำระเบี้ยฯ
(คุณพ่อหรือคุณแม่) มากกว่าจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันสะสม

กรณีที่ 2 วางแผนทุนการศึกษาให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด
ด้วยกรมธรรม์ควบการลงทุนยูนิต ลิงค์(Unit Linked)
เป็นเวลา 12 ปีให้ได้ 753,840 บาท
(เฉลี่ยเดือนละ 5,235 บาท)
มีผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ตลอดระยะเวลานี้
เป็นเงิน 296,069 บาท
รวมเป็นประมาณ 1,000,000 บาท
ในระยะเวลาดังกล่าวมีคุ้มครองชีวิตผู้ชำระเบี้ยฯ
(คุณพ่อหรือคุณแม่) มากกว่าจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันสะสม

กรณีที่ 3 วางแผนทุนการศึกษาให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด
ด้วยกรมธรรม์ควบการลงทุนยูนิต ลิงค์(Unit Linked)
เป็นเวลา 6 ปีให้ได้ 882,072 บาท
(เฉลี่ยเดือนละ 12,251 บาท)
มีผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ตลอดระยะเวลานี้
เป็นเงิน 167,888 บาท
รวมเป็นประมาณ 1,000,000 บาท
ในระยะเวลาดังกล่าวมีคุ้มครองชีวิตผู้ชำระเบี้ยฯ
(คุณพ่อหรือคุณแม่) มากกว่าจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันสะสม

ดังนั้น เริ่มโครงการก่อนตั้งแต่ลูกอายุยังน้อย
ประหยัดเงินได้มากกว่า
การออมบวกลงทุนในระยะยาว
จะลดความผันผวนของพอร์ตได้ดีกว่า
รวมทั้งให้ "เงินทำงาน" เพื่อสร้างผลตอบแทน
อัตราทบต้นได้ดีกว่าอีกด้วย

นอกจากค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่พ่อแม่สามารถคาดการณ์ได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นจริง
แต่หากลูกอยากไปเรียนพิเศษ
หรือ ไป Summer Course ในต่างประเทศสัก 1-3 เดือน
ในแต่ละปี ซึ่งต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นจากประมาณการ
การเตรียมเงินดังกล่าวไว้และยังได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย เช่นผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)
คาดการณ์ผลตอบแทน 8%ต่อปี
ก็จะช่วยให้การวางแผนทุนการศึกษาของลูกน้อยสมบูรณ์มากขึ้นด้วย

5.ปกป้องความเสี่ยงสำหรับพ่อแม่ผู้ส่งเสียให้ลูกได้เรียน

สำหรับเครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนทุนการศึกษา
ที่เหมาะสมนั้นมีดังนี้
1.ประกันควบการลงทุนยูนิต ลิ้งค์(Unit Linked)
2.กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) หรือกองทุนรวมหุ้น
3.ประกันชีวิต

แม้เราจะวางแผนปกป้องค่าใช้จ่ายของครอบครัว
วางแผนเกษียณสุขให้ตนเอง
รวมทั้งวางแผนทุนการศึกษาให้ลูกที่เรารักเรียบร้อยแล้ว
แต่หากเราเกิดเจ็บป่วย ไม่สบาย เกิดอุบัติเหตุ
หรือมากไปกว่านั้นคือเป็นโรคร้ายแรง
เงินที่เราเตรียมการเอาไว้อย่างดีนั้นอาจต้องถูกดึงออกไปมาก
จน การวางแผนต่างๆ นั้นผิดพลาดไปหมด
ดังนั้นเราควรต้องมี...

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

>>หนังสือดิจิทัลที่นี่ครับ
เข้าร่วมโครงการ ‘ช้อปช่วยชาติ’
หากซื้อโดยใช้รหัส AIS ราคา 159 บาทเท่านั้น

http://www.ookbee.com/Shop/Book/046e060e-766c-4b9d-a267-5e9ecf8e22ae
SHARE
Writer
ChamnanJ
MDRTiFA Coach ,Invester,Writer
Senior Distric Manager_TEAMCHART AIA ผมจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจพิเศษในด้านนิเทศศาสตร์และจิตวิทยา เริ่มต้นทำงานในด้านการฝึกอบรมตัวแทนที่ AIA รวมทั้งฝ่ายบริหารตัวแทน ตำแหน่งสุดท้ายคือผู้อำนวยการตัวแทน เมื่อลาออกมาเป็นผู้บริหารทีมงานขายก็ได้ทำหน้าที่ด้านการฝึกอบรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จาก Trainnng Advisor,Premier Agency Trainning งานในฐานะ Moderator เริ่มต้นเมื่อปี 2551 ในหลักสูตรของ Limra's Crossroad และ โดยเฉพาะ Agency Management Trainning Course (AMTC 23 ครั้ง) เมื่อมารับผิดชอบ Sales Builder ผมก็นำมาใช้กับกลุ่ม MDRT และประสบความสำเร็จอย่างมากที่เชียงใหม่ มีตัวแทน MDRT 3 คนในปีแรก 6,8,10 และ16 คนในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันทำหน้าที่ผู้ดำเนินการสัมมนาหลักสูตร High Trust Financial Advisor เพื่อมอบตัวแทนนักวางแผนการเงินอิสระให้สามารถช่วยลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ งานเขียนส่วนใหญ่เขียนจากประสบการณ์ตรงจากตนเองและประสบการณ์ของ คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์ 7MDRT,FchFP,RFC ผู้ซึ่งมีอายุการทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมากว่า 29ปี และได้วางแผนการเงินส่วนบุคคลให้ลูกค้าแล้วจำนวนมาก ได้รับรางวัล Prime Minister's insurance Award ติดต่อกัน 7ปี 2553-2558,2561 จากนายกรัฐมนตรีไทย (คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ภาพประกอบการเขียนส่วนใหญ่นำมาจากอินเตอร์เน็ตขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ งานเขียนแรกเริ่มต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมาในหนังสือที่ใช้ชื่อว่า " สร้างนิสัย MDRT ได้ใน 10 สัปดาห์" และเดือนพฤศจิกายน เรื่อง "การเงินมั่งคั่ง:ชีวิตดี๊ดีถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ 25" โดยเป็นบทความเกี่ยวกับแนวคิด ความรู้สึกและนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งทิปเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ทำได้จริงในภาคปฎิบัติ หากเพื่อนๆ มีข้อแนะนำเชิญ Inbox มาได้เลยครับ ขอขอบคุณผู้สร้าง Storylog และเหล่านักเขียนทั้งหลายที่สร้างที่ที่พวกเราได้มารู้จักกันผ่านตัวหนังสือ

Comments