รอ...อะไร
ในแต่ละความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามา
ล้วนให้อะไรบางอย่างกับชีวิตเราก็เสมอ

บ้างเป็นความสุขที่แท้
แม้อาจจะอยู่ไม่นาน

บ้างเป็นความทรทาน
ที่เนิ่นนานกว่าจะผ่านได้

บ้างเป็นการเรียนรู้
ว่าชีวิตควรจะอยู่ลำพัง

บ้างเป็นความรูัสึกอ้างว้าง
แม้ว่าตัวจะอยู่ใกล้

และก่อนที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ ๆ
ก็ขอให้ถามหัวใจตัวเองให้ดี ๆ

ว่ามีความพร้อมแค่ไหน
แล้วคาดหวังว่าจะได้อะไร

พร้อมที่จะเสียใจหรือเปล่า
หากสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ดั่งใจ

พร้อมที่จะผิดหวังหรือเปล่า
หากสุดท้ายแล้วไปด้วยกันไม่ได้

ถ้าคิดว่าพร้อมมากพอ
ถ้ามั่นใจที่จะเริ่มต้น
และรับได้กับผลที่จะเกิด
ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรก็ตาม

คำถามเดียวที่เหลือ ก็คือ...

ทำไมยังไม่กล้าที่จะไปต่อ
ยังมัวรีรอ...อะไร
SHARE
Written in this book
ความคิด
Writer
KSuwan
ETC
ที่น่ีคือใคร...ฉันคือที่ไหน???

Comments