☀️☀️☀️☀️☀️
จนถึงวันนี้ยังไม่กล้าเรียกว่ารัก ได้เต็มปากเลยว่ะ กลัวเขาบอกว่าเว่อร์ 

แต่ไอความรู้สึกที่ทำอะไรก็นึกถึงเธอตลอดนี้พอจะเรียกว่า รัก ได้ไหมเธอ

เวลาเจออะไรที่เธอชอบเขาแม่งอยากเหมาทุกอย่างเลยอะ
เจออะไรอร่อยๆก็อยากให้เธอมากกินด้วย

ทุกวันนี้ความชอบเขาบางอย่างแม่งมีเธอทั้งนั้น
รู้แหละว่าไม่ควรเอาเธอมาแทนของชอบ

ขอโทษที่บางครั้งก็โง่เกินไปที่จะรักษาความสัมพันธ์นะ 

รู้สึกดีทุกครั้งเลยนะที่เธอคอลหา 
ไม่รู้ว่าตอนนี้เค้าคิดเข้าข้างตัวเองได้มากแค่ไหนไม่รู้เลยจริงๆ แต่ก็แอบคิดเข้าข้างตัวเองตลอด


วันนี้ชอบเธออยู่นะ☀️
SHARE
Written in this book
SHIREW☀️

Comments