ปีใหม่คนเดิม
ปีใหม่ปีนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เริ่มทำอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทำ และบางอย่างที่รู้สึกว่าควรทำมันมาตั้งนานแล้ว กล้าที่จะเดินออกจากที่ที่ทำให้เรารู้สึกแย่ ก้าวออกมาจากที่ที่มันเราก็รู้ว่ามันจะเป็นตัวถวงความเจริญของเรา การเรากล้าที่จะก้าวออกมาจากจุดนั้นถึงจะเป็นการก้าวออกมาจุดเล็กๆ แต่อย่างน้อยมันก็พอจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง 
nothing changes if nothing changesในปี2019 ที่ผ่านมา มันทำให้เราได้เรียนรู้โลกเรียนรู้ผู้คนไปอีกระดับ 
แต่สิ่งที่สำคัญที่ได้เกิดขึ้นในปีนี้กคงเป็นเรื่องของความคิดของฉัน ปีนี้ฉันรู้จักที่รักตัวเอง รู้จักที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาหยิบยื่่นความรู้สึกนั้นให้ก่อน....
ฉันได้เรียนรู้การที่จะมีมิตรภาพที่ดี ไม่ใช่จะเป็นแต่ผู้รับอย่างเดี่ยวเราต้องรู้จักที่จะเป็นผู้ให้ด้วย
และอีกอย่างที่ฉันได้เรียนรู้คือการไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์ค่ะ บางที่การที่เราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานณะการณ์บางอย่างกับกลุ่มคน เพื่อให้เรารู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์นั้นก็ได้ค่ะ ในบางครั้งบางคาการที่เรารู้จักปฏิเศษที่จะไม่ทำ ไม่ไป มันก็ดีนะคะ ถ้าเรารู้ตัวว่า
หากตัวเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นในเวลานั้น มันจะทำให้เรารู้สึกลำบากใจ และอาจทำให้คนรอบตัวรู้สึกอึดอัดใจได้หากพวกเขาสัมผัสได้ถึงความลำบากใจของเรา .....
ในบางบางเวลามันก็รู็สึกดีกว่าที่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ได้มีเวลาคิดอะไรหลายๆอย่างกับตัวเอง ได้ใช้เวลาไปกักิจกรรมที่ทำใหผ่อนคลายมีความสุข
i cancel plans to spend time with me
ปีนี้เป็นปีที่ฉันสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในด้านความคิด 
ฉันรู้จักที่จะปลอยวาง ฉันรู้จักเห็นคุณค่าของตัวเองและคนรอบข้าง ฉันรู้จักการทำความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิด การกระทำต่างๆของผู้อื่น และฉันยังได้รู้จักข้อดีข้อเสียของฉันในปีนี้และปีที่ผ่านๆมา ฉันพร้อมที่จะพัฒนาส่วนที่ดี ปรับปรุ่งส่วนที่แย่ เพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคต
hold yourself responsible for a higher standard than anyone else expects of you. never excuse yourself.
SHARE
Writer
ANOTHERSIDEOFME
self-learner
PASSIONATE INDEPENDENT UNPREDICTABLE พร้อมที่จะเรียนรู้ และทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณภาพ nothing can stop me form learning not even my own laziness. NO MORE PROCRASTINATION !!

Comments