เทคนิคการอ่านให้ไม่ลืม ที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ-คะบะซะวะ ชิอง
      จากการสำรวจ คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือเยอะ ซึ่งคนเหล่านั้นก็ทำตั้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เราก็ควรทำตามบ้าง ถ้าอยากประสบความสำเร็จ
      
        หนังสือเล่มนี้ทำให้รู้ว่า ช่วงการอ่านที่ดีคือ 15, 45 และ 90 นาที ซึ่งจะจำได้ดีต้องสนุก, ตื่นเต้นที่ได้อ่าน และส่งออกอย่างน้อย 3 ครั้งใน 7-10วัน ควรอ่านสิ่งที่มีประโยชน์ในระยะสั้น, กลาง, ยาว ให้สมดุล ควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
       
        นอกจากนี้ยังมีหนังสือแนะนำอีก 30 เล่ม ทั้งด้านสุขภาพ, การผ่อนคลาย, ธุรกิจ ไปจนถึงการใช้Internet
SHARE

Comments