ที่ผ่านมา, คุณเป็นเพียงเบี้ยในเกมกระดานหมากรุกของเธอหรือเปล่า.
          ในวินาทีที่คุณได้รับรู้เรื่องราวของเธอ ว่าเธอนั้นมีความสุข และความรักของเธอกำลังดำเนินไปได้ดี คุณก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่า ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของคุณกับเธอคืออะไร ความอบอุ่นนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ เป็นเพียงความหวั่นไหว หรือเป็นเพียงภาพลวงตาหรือเปล่า 

          คุณยังคงรู้สึกค้างคา ว่าที่ผ่านมา คุณเป็นเพียงเบี้ยในกระดานหมากรุกของเธอหรือเปล่า สุดท้ายแล้ว สิ่งที่เธอต้องการคือขุน ไม่ใช่เพียงเบี้ยธรรมดาๆเหมือนคุณ การที่เธอใช้เบี้ย ไม่ได้แปลว่าเธอเห็นความสำคัญของเบี้ย แต่อาจเพราะเบี้ยเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่เธอเหลืออยู่และหากเปรียบความสัมพันธ์ของคุณกับเธอเป็นเกมหมากรุก คุณคงไม่มีวันได้’รุกฆาต’ เพราะคุณน่ะ แพ้เธอตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งแล้ว
เป็นความจริงเสมอกับประโยคที่ว่า 
เมื่อคุณรู้สึกมากกว่า แปลว่าคุณได้เดินขุนให้เธอกินไปแล้วไม่ว่าคุณจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม
                                                                                                  .auynonmos 
SHARE
Written in this book
ความคนึงหา, เคล้าน้ำตาและความอาลัย
ให้ฉันเป็นเป็นผู้กล่าว ส่วนคุณกับเธอเป็นผู้ถูกกล่าวถึง
Writer
auynonmos
ผู้แตกสลาย
just praying to a god that i don’t believe in

Comments