วันที่ 24 ของการเดินทาง                                    (10 ธันวาคม 62)
    วันนี้กลับเข้าสู่โหมดปกติกลับมาทำงานที่เรารักอีกครั้ง หลังจากรู้สึกว่าห่างเหินไปนาน ตอนนี้ไปเที่ยวมากจนเบื่อแล้ว เหลือทริปไปเชียงใหม่กับเพื่อนอีก เดินทางวันที่ 13 ธันวาคม 62 เหลือเวลาทำงานไม่กี่วัน และแทบไม่มีเวลาที่จะเก็บเงินเลยรู้สึกทริปมันแน่นไปหมด ไหนจะต้องเก็บเงินไว้สำหรับเที่ยวทริปญี่ปุ่นต่ออีก ตอนนี้เลยอยากให้เวลากลับการทำงานและการเก็บเงินบ้าง เพื่อทำตามเป้าหมายทางการเงินที่วางแผนไว้
    ด้านการลงทุนใน Mudley World ราคา GBPJPY กำลังขึ้นดีเลยมองแล้วน่าจะได้ไกลอยู่น่าจะผ่านเลเวล 2 ได้ไม่ยาก ตอนนี้ได้แต่อดทนรอต่อไป 

SHARE

Comments