ความจริงที่โหดร้าย
ความจริงที่โหดร้าย คือ
เมื่อเรา เห็น คนอื่นมี ความสุข เรากลับเจ็บปวด
และเมื่อเรา เห็น คนอื่นมี ความทุกข์ เรากลับดีใจ

ความรู้สึก อิจฉา เป็นอีกหนึ่ง ตัวร้าย ที่ทำลายความสุขของเรา
 
การตอบสนองให้ ถูกต้อง ดูเหมือนจะเป็นทางรอดเดียว
ที่จะรักษา ความสุข ของเราไว้


อาจจะเริ่มจาก การรู้สึกยินดี เมื่อ คนอื่นได้ในสิ่งที่ดี
แม้เราไม่ได้รับอย่างนั้น

เพราะ โลกมีกลไกลของมัน
เราจะได้รับสิ่งดีต่างๆเหล่านั้น เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

https://www.facebook.com/solikethatth/
SHARE
Written in this book
เป็นเช่นนั้นเอง
รูปถ่าย และ เรื่องราว
Writer
SoLikeThat
นักเล่าเรื่อง
เป็นเช่นนั้นเอง PHOTO AND STORY

Comments