มันยากที่จะเข้าใจ(ความรู้สึก)ตัวเอง
บางครั้งความรู้สึกมันก็อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ มันยากที่จะเข้าใจมีแต่เราเท่านั้นแหละที่รู้ดีที่สุด แต่จะให้อธิบายให้คนอื่นรับรู้คงเป็นเรื่องยาก สิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนความรู้สึกเราได้ดีก็คือการกระทำ

ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่พอทำลงไปแล้วมันจะส่งผลต่อกับความรู้สึกของอีกฝ่ายทันที ถ้าได้ลองพูดออกไป ไม่ใช่แค่เขาที่จะเสียใจ อาจจะเป็นเรามากกว่าที่เสียใจ
SHARE
Writer
Taryn_C
I can't be you
ไม่มีใคร...เข้าใจเราเท่าตัวเราเอง

Comments