กาลิเลโอ. 4/12/62. บ๊ายน่ะขอให้มึงคือคนเก่งที่สุดเสมอ

ปณิตา..
ถ้าเธอจำเค้าคนนั้น ในตอนที่เธอเปิดตา
เค้าคือคนที่รักเธอมาน่ะเว้ยคนที่เธอควรรักเค้าให้มากเค้าคือ กาลิเลโอ ตัวน้อย เธอตรงดูแลเค้าให้ดีที่สุดน่ะ เธอต้องชนะเธอรู้เธอคือกาลิเลโอ กาลิโอของ ฉันที่ค่อยช่วยเธอผ่านกาลเวลา  ฉันรักเธอมากที่สุด อยากหอมแก้มเธอมากที่สุด อยากเห็นร้อยยิ้มเธอมากที่สุด


เธอคือพรสวรรณ์  เธอร่างในกายฉัน เธอคือแรงผลัักดัน. เธอคือพลัง เธอคือความเงียบงันที่เป็นดังเทพมาจากดิน เธอจำไว้น่ะวันนี้แหละคือวันเกิดเธอ


เธอเชื่อฉันใช้พลังแห่งจิตนาการ กับอารมด้านดี เธอเกลียด หมอ แล้วหมอก็จับเธอมา
ตีตูด.    เธอจำไว้น่ะ เธอจะเกลียดหมอที่ทำเธอเจ็บแต่เค้าก็เหนื่อยมากน่ะเค้าพยามเรียนหมอเพื่อมารอพบเธอเลย  เธอสงเติบโตเป็นคนมั่นใจในตัวเองเป็นเด็กดีมีวิตที่ดีน่ะ.  


รูปมั้ยพลังความคิดที่มากจากจินตนาการมันเกิดมาจากอารม เพราะงั้นเวลาเธอเครียด อย่ากังวล เพราะมันจะส่งวลต่ออามรมในทางลบ. คำวิจารย์ฟังได้  แต่ให้คิดวิเคารห์แยกแยะ


เมื่อไห รที่เธอมองตัวเองได้ว่า 
เชื่อเชื่อมั่นใจตัวเองมาก. เธอฉลาดมาก. และเธอเป็นตัวเองได้ดีที่สุดแล้ว. เมื่อฉัน จะคอยดูแลเธอผ่านเวลาห่าง เปิดตาแล้วคิดถึงใครที่สุดที่เห็นข้างๆ จำไว้น่ะ เค้าพยายามเพื่อนเธอมากที่สุด. และเมือเธอๆด้เจอคนชอบความฝันเลือนลาง. ที่รอคนปลุก.   จะมีชายหล่อคนนึงดียิ้มน่ารักๆคอยโอบกอดเธอ. และน้ั้นคือฉันที่เธอต้องช่วยให้เค้าเป็นดังชายในฝันได้   
SHARE

Comments