ทำไมมนุษย์ครองโลก
ในหนังสือ Sapiens : A Brief History of Humankind ได้มีตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นครองโลกได้แทนที่จะสัตว์อื่น หรือเผ่าพันธ์อื่นนั้น อันเนื่องมาจากมนุษย์นั้นสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดี และสามารถเข้ากันเป็นหมู่ใหญ่ได้ แม้นสัตว์อื่นก็เป็นสัตว์สังคมและมีการสื่อสารกันดี แต่พลังของการรวมตัวกันนั้นสู้มนุษย์ไม่ได้ เช่น มนุษย์อยู่คนเดียว ย่อมแพ้แก่สิงห์โต เสือ หมาป่า ฯลฯ แต่ถ้ามนุษย์รวมตัวกันแล้วย่อมชนะสัตว์เหล่านั้นแม้นมีปริมาณที่เท่ากัน เพราะนอกจากปริมาณแล้ว มนุษย์สามารถสื่อสาร วางแผน เพื่อจัดการกับเป้าหมายได้ดีกว่า นอกจากเป้าหมายแล้ว มนุษย์ยังวางแผนและจัดการพวกเดียวกันให้เป็นระบบระเบียบอีกด้วย จะเห็นว่าการดำรงอยู่มาได้นานนั้น ไม่ใช่เพราะว่า ฉลาดหรือยิ่งใหญ่ เป็นเป็นเพราะความร่วมมือและบริหารจัดการความร่วมมือนั้นให้มั่นคงยั่งยืน ....​ นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำนายได้ว่ามนุษย์ผู้ใด สังคมใด ไร้ซึ่งความร่วมมือและการสื่อสารกันแล้ว สังคมนั้นจะไม่จีรังยั่งยืน ...​ ขอความสุขสวัสดีมีแด่ท่านทั้งหลาย  
SHARE

Comments