วันที่4 ที่โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก


วันที่4แล้ว ที่ได้มาที่โรงเรียนนี้ ความรู้สึกก็ยังคงเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมา ได้ทำกิจกรรมตั้งแต่ยืนเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นก็แยกย้ายกันเข้าห้องเรียนตามระดับชั้นที่ตัวเองได้รับผิดชอบ วันนี้คุณครูก็สอนเด็กๆตามโทรทัศน์ในภาคเช้าเหมือนเดิม วันนี้มีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คุณครูก็ได้มอบหมายให้ดิฉันเป็นคนสอนแทน ดิฉันสอนโดยอธิบายเพิ่มเติมจากโทรทัศน์ และถามคำถามนักเรียนเป็นระยะๆ และมีกิจกรรมให้ทำเป็นคู่ โดยมีีีีีีคนหนึ่งเป็นA คนหนึ่งเป็นB และสนทนากันเรื่อง Kids menus การถามราคาอาหารหรือเครื่องดื่ม เช่น 
A:How much is ......(ชื่ออาหาร)......?
B:It's......(ราคา).......baht 
จากนั้นก็ให้นักเรียนมำใบงาน โดยให้วาดรูปสิ่งที่ตัวเองจะถามราคา และตั้งราคาเอง
ใบงานที่ได้ให้นักเรียนทำนี้ จะทำให้นักเรียนสามารถสร้างประโยคเองได้และได้ฝึกการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพที่วาดได้อีกด้วย
จากนั้นก็ปล่อยนักเรียนไปรับประทานอาหารกลางวัน 
พอภาคบ่าย คุณครูก็ได้มอบหมายให้ดิฉันและเพื่อนอีก2คนช่วยกันบูรณาการเรียนการสอน ให้เด็กได้เกิดความสนุกสนานและได้ความรู้ไปด้วย เน้นให้เป็นการสอนแบบActive learning
ดิฉันกับเพื่อนจึงพาเด็กๆเรียนในหมวดวิชาสังคมศึกษาในเรื่องของอาเซียนนั่นเอง วิชานี้ก็ทำให้เด็กได้รู้จัก10ประเทศได้เป็นอย่างดี และสามารถจำชื่อประเทศทั้ง10ประเทศได้
รวมทั้งชื่อเมืองหลวงอีกด้วย 
ถึงวันนี้อาจจะได้ลงมือสอนหนัก แต่ใจมันบอกร่างกายว่าสู้ๆค่ะ5555 ❤️

SHARE
Writer
Sirikarn_bb03
Student
B.Ed.English 1/4

Comments