ความว่างเปล่า คือ ความ เป็น ศูนย์ ที่ถูกนับ เป็น หนึ่ง
ความว่างเปล่า คือ ความ เป็น ศูนย์ ที่ถูกนับ เป็น หนึ่ง
เพราะสุดท้ายแล้ว เราก็เหลือเพียง ความว่างเปล่า

บางที ความว่างเปล่า นั้น
อาจหมายถึง ความไม่รับรู้ของเราเอง

เราตกอยู่ใน ความว่างเปล่า
หรือ เราเอง เลือกที่จะ ปิดหู ปิดตา ปิดความรู้สึก
หรือ เราเองที่เฉยชาต่อ สิ่งเร้ารอบตัว

เรา ตกอยู่ในความว่างเปล่า ไม่ได้
เพราะถ้ามีเรา สิ่งนั้นจะไม่ใช่ ความว่างเปล่า

แค่ เปิดตา แล้วเดินออกมา
SHARE
Written in this book
เป็นเช่นนั้นเอง
รูปถ่าย และ เรื่องราว
Writer
SoLikeThat
นักเล่าเรื่อง
เป็นเช่นนั้นเอง PHOTO AND STORY

Comments