โรคจิตเภท (SCHIZOPHRENIA)
โรคจิตเภทเป็นโรคที่มีความผิดปกติของบุคลิกภาพ มีความผิดปกติด้านการรับรู้ ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นแบบจำเพาะ และอารมณ์เป็นแบบไม่เหมาะสม หรือ Blunted สติสัมปชัญญะเชาวน์ ปัญญามักดีอยู่ แม้ว่าจะมีการสูญเสียการรับรู้
ลักษณะอาการ
1. ความคิด-หลงผิด (Delusion) ที่พบบ่อย เช่นคิดว่ามีคนปองร้าย คิดว่าตนเองถูกควบคุมจากอำนาจภายนอก คิดว่าตนเองยิ่งใหญ่ มีอำนาจหรือ ความสามารถพิเศษ

2. การรับรู้-อาการประสาทหลอน ทางด้านต่างๆ ที่พบบ่อย คือ หูแวว ได้ยินเสียงคนพูดว่า หรือให้ทำตาม หรือไม่มีความหมาย

3. การสื่อสาร พูดสับสน ไม่ปะติดปะต่อ เปลี่ยนเรื่องพูดเร็ว ไม่เชื่อมโยง หรือบางรายพูดน้อย ไม่ค่อยตอบคำถาม

4. พฤติกรรม ผิดจากเดิมเคยเป็น เช่น สกปรก แปลกว วุ่นวาย ตะโกน โดยไม่มีอะไรกระตุ้น พลุ่งพล่าน กระวนกระวาย บางรายขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา เก็บตัว นั่งเฉยๆ นานๆ ไม่สนุกสนาน

5. อารมณ์ แสดงอารมณ์ลดลงมาก หน้าตาเฉยเมย ไม่สบตา
การรักษา

1. พบจิตแพทย์เข้ากระบวนการบำบัด โดยใช้ยา และการบำบัดตามความเหมาะสม อาจนอนโรงพยาบาลหรือไม่ แล้วแต่อาการผู้ป่วย

2. บำบัดรักษาต่อเนื่อง จนกว่าแพทย์จะเปลี่ยนแปลงการรักษา

3. ครอบครัวมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษา

ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต ต้องการความรักและความเข้าใจจากครอบครัว คนใกล้ชิด และสังคมควรให้โอกาส เมื่อผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ดูแลตนเองได้ เข้าสังคม และทำงานได้
SHARE

Comments