เดือนเเห่งความสุข
นับเป็นวันที่เริ่มต้นเดือนที่ดีมากได้รับข่าวดีจากคนรอบ ๆ ข้าง มากมายหวังว่าคงจะเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งนะหลังจากผิดหวังจากหลายๆเดือนที่ผ่านมา หลายเดือนที่ผ่านมาบอบช้ำมากทั่งร่างกายจิตใจ​ความรู้สึก เดือนนี้คงจะเป็นเดือนของการเริ่มต้นความสุข ทั้งบรรยากาศที่หนาว  ขอให้ผ่านเดือนนี้ไปด้วยความสุขอย่างที่หวังด้วยเถอะ.... 🖤


                                          ฉันเอง 
SHARE

Comments