สารบบ World
คล้ายๆสารบัญค่ะ ไว้จัดเรียงว่าอะไรเป็นอะไร

เวิลด์และจักรวาล
-->การกำเนิดของตัวตนและจักรวาล จักรพรรดิแห่งเวิลด์และการกำเนิดใหม่ของอัตลักษณ์
http://storylog.co/story/5de250a2dde5e9eb5e56182b

เซเลสเทีย 
-->เรื่องราวภายในเกี่ยวกับเผ่าต่างๆ (ใส่สาเหตุของการกำเนิดไว้แล้ว)
http://storylog.co/story/5c47e183499a7f6066fa436c
-->เรื่องราวของการกำเนิดเซเลสเทีย
ตอนที่ 1 : http://storylog.co/story/5d90d0555e374c5846036137
ตอนที่ 2 (มีการอธิบายความสัมพันธ์ของมายาและเซเลสเทีย) : 
http://storylog.co/story/5da7d4144d3149dc28efeadb
-->เรื่องราวของตัวละคร
Kaylar -จบแล้ว
http://storylog.co/story/5ca4eb99a114c90c430a8076
Error -ยังไม่จบ
http://storylog.co/story/5cc5c5d877b7ccd3250c6a4a
Lylar -ยังไม่จบ
http://storylog.co/story/5cde47560ba73c1430d13ddc
Preme -จบแล้ว
http://storylog.co/story/5cf72e2a7f13242e23db35d2
[ Code ] -จบแล้ว
http://storylog.co/story/5d1adc163dc87e0a3b54d543
Rascal -จบแล้ว
http://storylog.co/story/5d5b77d40fed32f569c74b13มายา
-->เรื่องราวสั้นๆ
http://storylog.co/story/5de24d7dbb4d62253985f952
-->เรื่องราวของตัวละคร
Fumaca -จบแล้ว
http://storylog.co/story/5cdcefb4122ba395761a1998
Zerebelus & Nalius -จบแล้ว
http://storylog.co/story/5d5f4eac81d8ad406cc5af8d


SHARE
Written in this book
World Risland & Ciervo
Writer
Relendila_
OC world
ไว้เวิ่นออริกับเล่าถึงความเป็นมาของจักรวาลออริบ้านเราค่ะ บางเรื่องอาจจะเป็นแค่การจดโน้ตเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะคะ

Comments