มงกุฎทอง ใน ทุ่งหญ้า
การที่คนอื่นมี สิ่งที่ดีกว่า ไม่ได้ทำให้สิ่งที่เรามี ด้อยค่าลง
 
สิ่งของที่เรามีนั้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด
มันยังทำหน้าที่ของมันได้ดี เหมือนเคย
คุณค่าที่สิ่งนั้นมอบให้เรา ยังเหมือนเดิมเสมอ

เราจะหา มงกุฎทอง ใน ทุ่งหญ้า ทำไม
ในเมื่อเรา มี มงกุฎดอกหญ้า ที่เราใส่อยู่
มันก็ยังงดงาม และมีคุณค่าทางใจกับเรา เหมือนเคย
SHARE
Written in this book
เป็นเช่นนั้นเอง
รูปถ่าย และ เรื่องราว
Writer
SoLikeThat
นักเล่าเรื่อง
เป็นเช่นนั้นเอง PHOTO AND STORY

Comments