ทำตัวเองให้ พัง เพื่อให้เขาสนใจ?
ทำตัวเองให้ พัง เพื่อให้เขาสนใจ ในวันที่เขาจากไป
ต่อให้เรา พัง กว่านี้ เขาก็ไม่สนใจ

สิ่งที่เราทำได้ ไม่ใช่ ทำตัวเองให้แย่ลง
แต่เป็นการ รักตัวเองให้มากกว่าที่เขาเคยรักเรา

หากเขาจะกลับมา...
เพราะ คิดได้ ในขณะ ที่เราพัง
หรือ การที่เขาสนใจ เพราะเรากลายเป็น สิ่งใหม่
อย่างไหนดีกับเรามากกว่า?

ต่อให้เขา ไม่กลับมา
เราซึ่งกลายเป็น สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ก็พร้อมเดินต่อไป
มากกว่า สิ่งของที่พังแล้ว

มันถึงวันที่เราหยุดร้องไห้แล้ว ถึงเธอจะไม่กลับมาก็เถอะ
SHARE
Written in this book
เป็นเช่นนั้นเอง
รูปถ่าย และ เรื่องราว
Writer
SoLikeThat
นักเล่าเรื่อง
เป็นเช่นนั้นเอง PHOTO AND STORY

Comments