รูปบางรูป ไม่ได้ ตั้งใจถ่าย แต่จำได้แม่น
รูปบางรูป ไม่ได้ ตั้งใจถ่าย แต่จำได้แม่น เพราะ ความทรงจำในรูป
เรื่องบางเรื่อง ไม่ตั้งใจให้เกิด แต่ยัง ฝังอยู่ในใจ

ยิ่งนานวัน รูปใบนั้น กลับมีความหมาย แค่ กับ คนที่ถ่าย
เพราะ คนที่อยู่ในรูป อาจจากไปแล้ว
แต่ดูเหมือน เขายังอยู่ใกล้ๆ และ ยิ้มทุกครั้ง ที่เราหยิบรูปมาดู

เธอยัง ยิ้ม และ หัวเราะ เหมือนทุกๆครั้ง
เหมือนวันนั้น ที่อยู่ด้วยกัน
SHARE
Written in this book
เป็นเช่นนั้นเอง
รูปถ่าย และ เรื่องราว
Writer
SoLikeThat
นักเล่าเรื่อง
เป็นเช่นนั้นเอง PHOTO AND STORY

Comments