มีกี่ความสัมพันธ์ที่ไปถึง คำว่า ตลอดไป
มีกี่ความสัมพันธ์ที่ไปถึง คำว่า ตลอดไป
คำสัญญา ยังมีผลเท่าที่ ความสัมพันธ์ ยังตั้งอยู่

คำสัญญามีวันหยุดอายุ
แม้เราจะล๊อคอย่างแน่นหนา
แต่คำสัญญาอาจ เป็นเพียงลมที่พัดมาและผ่านไป

เราไม่สามารถตอบคำถามไปถึงอนาคตที่เราไม่รู้ได้
มีเพียงแต่วันนี้ ตอนนี้ เท่านั้น
ที่เรารับรู้ได้ดีที่สุด

เพราะเธอกับฉันในอนาคต
อาจไม่เหมือนฉันกับเธอในปัจจุบัน
จนทำให้เราเป็นเพียงคนเคยรู้จักกันก็ได้

เราเลยทำวันนี้ให้ดี เท่าที่เราจะทำได้ไง
SHARE
Written in this book
เป็นเช่นนั้นเอง
รูปถ่าย และ เรื่องราว
Writer
SoLikeThat
นักเล่าเรื่อง
เป็นเช่นนั้นเอง PHOTO AND STORY

Comments