โลกของฉัน ใน โลกใบนี้
โลกของฉัน ใน โลกใบนี้
ความเหงา เกิดขึ้นจาก ....
การอยู่คนเดียว หรือ การท่ามกลางผู้คนจำนวนมาก

บางคนคนสร้าง โลกของฉัน ขึ้นมา
เพราะเขารู้สึกเหงา แม้มี ผู้คนมากมายรอบกาย
แต่นั่นไม่ได้เติมเต็ม ช่องว่างนั้นเลย
เขาจึง อยู่ในโลกของตัวเอง

บางคนก็อยู่ท่ามกลางความเหงาที่ไม่ได้สร้างขึ้น
เขาต้องอยู่ คนเดียว จริงๆ ทางกายภาพ
และไม่มีสิ่งใด เติมเต็มเขาได้เช่นกัน
เขาจึง มีโลกนี้เป็นของเขาเอง

อย่างไรก็ตาม ความเหงา ก็พอมีประโยชน์อยู่บ้าง
เพราะโลกของฉัน คำว่า โลก นั้น คือ ขอบเขตที่เรารู้จักดี
หลายคนจึง รู้สึกปลอดภัย ในโซนนี้
เป็นเวลาที่เราได้ พักผ่อน ผ่อนคลาย หยุดพัก

โลกใบนี้ มีหลายๆโลก ซ้อนทับกันอย่าง อัศจรรย์
SHARE
Written in this book
เป็นเช่นนั้นเอง
รูปถ่าย และ เรื่องราว
Writer
SoLikeThat
นักเล่าเรื่อง
เป็นเช่นนั้นเอง PHOTO AND STORY

Comments