เพื่อน ไม่ เหมือน ฉัน
เพื่อน ไม่ เหมือน ฉัน
ฉัน ไม่ เหมือน เธอ
เรา ไม่ เหมือน กัน
แต่เธออยู่ตรงนั้นเสมอ เมื่อฉันมองกลับมา 


เพื่อน คือ บุคคลอันดับต้นๆ ที่ เรานึกออก
ไม่ว่า เราจะพบ ความสุข
หรือ ความทุกข์ เพียงใด
เธอยังอยู่ตรงนั้นเสมอ

แน่นอนว่า ยิ่งโตขึ้น กำแพงแห่งการเรียน งาน ระยะทาง และ เวลา
นำเราไกลกัน แต่แม้ ไกล เท่าใด
เธอก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ เมื่อฉันมองกลับมา

แม้กาลเวลาเปลี่ยน บางคน เป็นเพียง คนรู้จัก
แต่ไม่สำหรับเธอ
เธอก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ
SHARE
Written in this book
เป็นเช่นนั้นเอง
รูปถ่าย และ เรื่องราว
Writer
SoLikeThat
นักเล่าเรื่อง
เป็นเช่นนั้นเอง PHOTO AND STORY

Comments