อย่าใช้ทั้งชีวิตตกปลา แล้วพบว่า ไม่มีปลาที่ต้องการอยู่
อย่าใช้ทั้งชีวิตตกปลา แล้วพบว่า ไม่มีปลาที่ต้องการอยู่
เราควร ศึกษา รู้จัก และ เข้าใจ ปลาที่เราอยากได้
ว่า อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน ชอบเหยื่อชนิดไหน
จึงจะสามารถ จับ ได้ อย่างแม่นยำ

ชีวิตเราก็เช่นกัน
จุดหมายเรา มี ลักษณะแบบไหน ทำอย่างไรจึงจะไปถึง
ต้องมีสิ่งไหนประกอบกันบ้าง บลา ๆ ๆ

เรียนรู้ และ รู้จัก มันให้มาก
จะได้ตกปลาตัวนั้นได้อย่างแม่นยำ
SHARE
Written in this book
เป็นเช่นนั้นเอง
รูปถ่าย และ เรื่องราว
Writer
SoLikeThat
นักเล่าเรื่อง
เป็นเช่นนั้นเอง PHOTO AND STORY

Comments