นักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน”
     นักบุญยอห์น บอสโก หรือชื่อที่คนทั่วไปเรียกว่า คุณพ่อบอสโก ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็น บิดาและอาจารย์ของเยาวชน ได้ก่อกำเนิดครอบครัวซาเลเซียนที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย บรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ นักบวช ฆราวาส ผู้อุทิศตน และบรรดาผู้ที่ชื่นชมวิธีการอบรมของท่านและนำไปใช้ในการเจริญชีวิตประจำวัน ปัจจุบันครอบครัวซาเลเซียนนี้แพร่หลายไปทั่วโลกใน 5 ทวีป มากกว่า 150 ประเทศ

     วันที่ 16 สิงหาคม 1815 หนูน้อยยอห์น บอสโก ถือกำเนิดมาในครอบครัวชาวนาในหมู่บ้านมูริอัลโด จังหวัดอัสตี ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี บิดาชื่อ ฟรันเชสโก มารดาชื่อ มาร์เกริตา พี่ชายคนโตชื่ออันโตนิโอ ซึ่งเป็นพี่ต่างมารดา และโยเซฟ ตั้งแต่เล็ก ยอห์น เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่นและแม้จะต้องกำพร้าบิดาไปตอนอายุ 2 ขวบ แต่คุณแม่ ซึ่งต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ ให้การเลี้ยงดูอบรมลูกทุกคนด้วยความรักและความเอาใจใส่ ในบรรยากาศความเชื่อและความศรัทธาในพระเจ้าอย่างชัดเจน ยอห์นซึมซับและเรียนรู้ความเชื่อในพระเจ้าและคุณธรรมมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแค่การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนศาสนาและตามคุณค่ามนุษย์เท่านั้น แต่ยังสามารถถ่ายทอดคุณธรรมเหล่านี้ให้แก่เพื่อนๆในวัยเดียวกันทั้งด้วยการกระทำที่ดีและคำพูดที่ดี
ไม่มีความสำเร็จใด ที่ไม่ผ่านอุปสรรคความยากลำบาก
     ความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่น โดยเฉพาะคนยากจน ขัดสนและด้อยโอกาส หล่อหลอมจิตใจของยอห์น อย่างลึกซึ้ง กระทั้งกลายเป็นความปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่อให้ความรักและความเมตตาแก่ทุกคน เส้นนทางชีวิตที่ยอห์นเห็นว่าจะรองรับและทำให้ความปรารถนานี้กลายเป็นความจริงได้ก็คือการเป็นพระสงฆ์ ผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ซึ่งคุณแม่ก็เห็นในความมุ่งมั่นของยอห์น จึงได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ความเชื่อมั่นในศักยภาพและความมุมานะของยอห์นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เรียนอย่างเป็นขั้นตอนเหมือนเด็กทั่วไป แต่ยอห์นก็สามารถหาโอกาสให้กับตัวเองจนกระทั้งสามารถเรียนผ่านหลักสูตรและเข้าเรียนต่อในสามเณราลัยได้ในที่สุด

     วันที่ 5 มิถุนายน 1841 สามเณรยอห์น บอสโกได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ถึงแม้จะมีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น แต่การเลือกรูปแบบและวิธีของการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็ยังไม่ชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นคนยากจนขัดสนและคนด้อยโอกาสมีมากมายจนคุณพ่อยอห์น บอสโก รู้สึกเกินกำลังที่จะทำคนเดียวได้ แต่เมื่อเวลาได้ผ่านไปในช่วงการตัดสินใจเลือกเส้นทางแห่งการอุทิศตนเพื่อผู้อื่น คุณพ่อบอสโกได้มีโอกาสไปเยี่ยมนักโทษตามเรือนจำ โดยแต่ละครั้งที่เห็นนักโทษที่อยู่ในวัยเยาวชนและวัยเด็ก คุณพ่อบอสโกก็ยิ่งเกิดความเห็นใจว่าเยาวชนและเด็กต้องติดคุกเพราะไม่มีคนเอาใส่ใจ ไม่มีคนอบรมพวกเขา ยิ่งในเวลานั้นสงครามเพิ่งจะสิ้นสุดลง เด็กและเยาวชนที่กำพร้าพากันเข้ามาในเมืองเพื่อหางานทำและเอาตัวรอดไปวันๆ แต่ด้วยสภาพสังคมที่ฟกช้ำจากสงครามและการขัดสนด้านสวัสดิการจึงทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเด็กและผู้ด้อยโอกาสในทุกด้าน เมื่อคุณพ่อบอสโกได้หวนคิดถึงช่วงวัยเด็กที่ตนเองต้องกำพร้าพ่อตั้งแต่ 2 ขวบ คุณพ่อบอสโกได้รับรู้ถึงสภาพจิตใจของเด็กที่ต้องกำพร้าไร้ที่อยู่อาศัย ในที่สุดคุณพ่อบอสโกจึงเห็นวิธีการแห่งการอุทิศตน โดยตัดสินใจจะอุทิศชีวิตเพื่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยากจน สิ่งแรกที่คุณพ่อบอสโกทำเป็นมาตรการเร่งด่วนคือการจัดสถานที่ให้เด็กและเยาวชนได้มาใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุด พร้อมกับจัดเวลาให้พวกเขาเรียนรู้พระธรรมคำสอน วิชาความรู้ คุณพ่อยอห์น บอสโก ตั้งชื่อสถานที่นี้ว่า “ศูนย์เยาวชน”
วันใดที่พ่อยิ้มหรือหัวเราะ วันนั้นพ่อกำลังมีความทุกข์ยากลำบาก
     หลังจากอุทิศตนทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อเด็กและเยาวชน คุณพ่อบอสโกเห็นว่าจำนวนเด็กมีมากขึ้นเกินกว่าที่ท่านจะทำคนเดียวได้ คุณพ่อบอสโก จึงมองหาผู้ร่วมงาน เริ่มจากเด็กและเยาวชนที่เติบโตมากับท่านใน “ศูนย์เยาวชน” พร้อมกันนั้น คุณพ่อบอสโกก็เสนอรูปแบบคณะนักบวชที่จะร่วมมือและสานต่ออุดมการณ์ของท่าน จนในที่สุดวันที่ 18 ธันวาคม 1859 ขณะที่คุณพ่อบอสโกอายุ 44 ปี คณะนักบวชที่จะอุทิศตนก็ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยสมาชิกรุ่นบุกเบิกจำนวน 17คน โดยตั้งชื่อว่า “คณะนักบุญฟรังซิสแห่งซาลส์” หรือเรียกสั้นๆว่า “คณะซาเลเซียน” จุดประสงค์สำคัญของคณะซาเลเซียนคือการเปิดเป็นยุวสถานให้เป็นที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชน อบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

     คุณพ่อบอสโก เห็นว่านอกจากประเทศอิตาลีแล้ว ทุกประเทศในโลกยังมีเด็กและเยาวชนยากจนด้อยโอกาสอีกมาก เมื่อเห็นว่ากิจการซาเลเซียนในประเทศอิตาลีเป็นหลักเป็นฐานแล้ว ในปี 1875 คุณพ่อบอสโกเริ่มส่งบักบวชซาเลเซียนไปยังประเทศต่างๆเพื่อถ่ายทอดความคิดที่จะช่วยอบรมเด็กๆของท่าน และในวันที่ 27 สิงหาคม 1927 นักบวชซาเลเซียนเข้ามาประเทศไทยและเริ่มงานเพื่อเยาวชนทั้งในรูปแบบโรงเรียนอบรมสอนวิชา หรือโบสถ์คริสต์ในการให้คำสอนทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน
บิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน
     การอุทิศตนและทุ่มเทเพื่อเด็กและเยาวชน อีกทั้งการอบรมสั่งสอนเด็กๆเป็นจำนวนมาก ทำให้สุขภาพของคุณพ่อบอสโก ทรุดโทรมอย่างหนัก จนในที่สุดวันที่ 31 มกราคม 1888 คุณพ่อบอสโกถึงแก่มรณภาพที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี รวมอายุได้ 72 ปี และในวันที่ 1 เมษายน 1934 พระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ได้สถาปนาคุณพ่อยอห์น บอสโกเป็นนักบุญ แม้ว่าคุณพ่อบอสโกจะจากไปแล้วก็ตาม แต่กิจการของท่านได้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมาย คณะนักบวชซาเลเซียนที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นยังคงสืบสานปณิธานและยึดมั่นในอุดมการณ์ของท่านเพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนที่ดีและมีอนาคตที่ดีต่อไป โดยในทุกวันนี้ คนทั่วโลกพากันขนานนามท่านนักบุญยอห์น บอสโกว่า “บิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน” ดังที่ท่านนักบุญได้เป็นมาตลอดชีวิต

SHARE

Comments