คนที่เคยอยู่
ใครที่เคยอยู่
คนที่เคยมี
อะไรที่เคยดี
มันย่อมมีความหมายเสมอ

วันหนึ่ง...เมื่อต้องห่าง
ต้องลาร้าง...ต้องจากกันไป

ความคิดถึง...จึงเป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าไม่คิดถึงสิ...จึงจะเป็นเรื่องแปลก

แต่การคิดถึงในแบบที่ควร
ในแบบที่ไม่ทำร้ายตัวเอง
ย่อมจะดีและควรค่าแก่การคิดถึงเสมอ

คิดถึงกันด้วยรอยยิ้ม...
ย่อมดีกว่าคิดถึงกันด้วยรอยน้ำตา

เก็บเรื่องดี ๆ เอาไว้
ให้มันเป็นความทรงจำที่มีค่า

และจดจำเอาไว้ว่า...

ครั้งหนึ่ง...เราก็เคยรู้สึกดี ๆ ต่อกัน
และเคยได้ใช้ช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน...ก็พอ
SHARE
Written in this book
ความคิด
Writer
KSuwan
ETC
ที่น่ีคือใคร...ฉันคือที่ไหน???

Comments