3 วิธีใช้ไดอารี่เพิ่ม IQ, EQ และ RQ ในตัวคุณ (เก่ง, ดี, แกร่ง)
มีทักษะบางอย่างที่แต่ละคนมีมาตั้งแต่เกิด แต่ถ้าไม่รู้จักตัวเองหรือรู้แล้วไม่พัฒนาให้ดีขึ้น ทักษะที่ว่าเด่นนั้นก็ตกไป แต่ก็มีทักษะอีกหลายด้านนะ ที่คนเราสามารถพัฒนากันได้ คุณคิดว่า ทักษะเหล่านั้นคืออะไร ถ้ายังไม่แน่ใจ มาอ่านต่อกัน

คุณจะเลือกอะไรระหว่างเป็นคนเก่ง คนดี และคนแกร่ง (เข้มแข็ง) คนแบบไหนที่จะประสบความสำเร็จ หรือมีความสุขมากที่สุด และสุดท้ายแล้ว คนแบบไหนล่ะที่จะได้เปรียบได้รับผลตอบแทนที่ดีในโลกหน้า คิดว่าหลายคนคงจะได้รับคำตอบแล้ว แต่ถ้ายังนึกไม่ออก เราจะเฉลยกันตรงนี้เลย

คนเก่ง จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง ได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ ส่วนคนดี จะกลายเป็นคนที่มีความสุขและสิ่งดีๆ ที่เขาทำลงไปในโลกนี้ จะได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนและถาวรในโลกหน้า ส่วนคนแกร่ง จะเป็นคนที่มีความมั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง รับความท้าทาย จัดการกับปัญหาอุปสรรคได้ดี เรียกว่า เอาตัวรอดได้ในสังคมยุคนี้เลยล่ะ

แต่ว่า เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนแบบใดแบบหนึ่ง เราสามารถเป็นได้ทั้งคนเก่ง ดี และแกร่ง เพราะถ้าเรามีครบทั้ง 3 อย่าง จะทำให้เรามีความสุข ประสบความสำเร็จ และพร้อมทุกสถานการณ์ บางคนอ่านมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่า เรามีไม่ครบ หรือยังไม่ดีทั้ง 3 อย่างเลย 

แต่จริงๆ แล้วคนเราทุกคนมีทั้ง 3 อย่างซ่อนอยู่ในตัว หากคุณค่อยๆ พัฒนาตัวเอง เอาสนิมที่เกาะอยู่ในใจคุณออกมา คุณจะเห็นเนื้อแท้ที่คุณไม่ต้องกลัวเลยว่า เอาออกมาแล้วจะเป็นอันตราย คุณแค่เป็นตัวของตัวเองเท่านั้น และไดอารี่จะเป็นตัวช่วยได้อย่างดีที่จะเสริมให้คุณเป็นคนที่เก่ง ดี และแกร่งขึ้น ในแบบที่เป็นคุณ มาดูกันเล้ย...
1. วิธีเพิ่ม IQ ด้วยไดอารี่: เก่งในแบบคุณ
- IQ (Intelligence quotient) คือ ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา เดิมเราเข้าใจกันว่า ไอคิว (IQ) หมายถึง ความฉลาด การคิด การใช้เหตุผล การคำนวณ การเชื่อมโยง เป็นสิ่งที่มีมาแต่เกิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่จริงๆ แล้ว ความฉลาดมีความหลากหลาย สามารถพัฒนาได้ ถ้าเรารู้จักตัวเองดีว่าเรามีไอคิวในด้านใด ซึ่งในปี 1983 Howard Gardner นักจิตวิทยาพัฒนาการชาวอเมริกัน ได้ทำการประเมินคุณลักษณะหรือทักษะความรู้ความเข้าใจของมนุษย์หลากหลายแบบ แบ่งประเภทไอคิวเป็น 9 ประเภท ได้แก่

1) ความฉลาดทางธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) รอบรู้ เข้าใจในเรื่องพืช สัตว์ และไวต่อสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น นักพฤษศาสตร์ เกษตรกร เป็นต้น

2) ความฉลาดทางดนตรี (Musical Intelligence) เก่งในเรื่องจังหวะ โทนเสียง เชื่อมโยงกับอารมณ์ เช่น นักแต่งเพลง ผู้ควบคุมวง นักดนตรี นักร้อง เป็นต้น

3) ความฉลาดทางตรรกะ-คณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) มีความสามารถในการคำนวณ ตั้งสมมติฐาน ใช้เหตุผล เช่น นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักสืบ เป็นต้น

4) ความฉลาดในความเข้าใจชีวิต (Existential Intelligence) มีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต เช่น ความหมายของชีวิต เช่น ผู้นำทางศาสนา เป็นต้น

5) ความฉลาดด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) เข้าใจผู้คน สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่างสังเกต ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น เช่น ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักแสดง นักการเมือง เป็นต้น

6) ความฉลาดในการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-Kinesthetic Intelligence) ความสามารถในการเคลื่อนไหวทางร่างกายในการทำสิ่งต่างๆ เช่น นักกีฬา นักเต้น ศัลยแพทย์ ช่างฝีมือ เป็นต้น

7) ความฉลาดด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ความฉลาดทางภาษา สามารถคิดคำ ใช้ภาษาในการถ่ายทอด สนุกกับการเขียน อ่าน เล่าเรื่อง เช่น นักกวี นักเขียนนวนิยาย นักข่าว นักพูด เป็นต้น

8) ความฉลาดในตัวบุคคล (Intra-personal Intelligence) ความสามารถในการเข้าใจตนเอง เข้าใจความคิดและความรู้สึกของตนเอง ทำให้เข้าใจผู้อื่นได้ดี เป็นที่ปรึกษาได้ เช่น นักจิตวิทยา นักปรัชญา

9) ความฉลาดเชิงภาพ พื้นที่ (Spatial Intelligence) ความสามารถในการจินตนาการ คิดภาพ ใช้เหตุผลเชิงพื้นที่ มีทักษะด้านกราฟิกและศิลปะ เช่น ลูกเรือ นักบิน จิตรกร สถาปนิก


วิธีเสริมไอคิวด้วยไดอารี่ เมื่ออ่านประเภทของไอคิว เริ่มจะเข้าใจตนเองแล้วว่า มีความสามารถในด้านใด แต่สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจในตัวเอง เราสามารถใช้ไดอารี่ในการเริ่มต้นทำความรู้จักตัวเอง และเสริมจุดเด่นกลายเป็นจุดแข็งได้

1) เขียนด้านดีของตัวเองในหน้าว่างๆ (Note) รวบรวมจุดเด่นให้ได้มากที่สุด ซึ่งอาจจะมาจากการสังเกตตัวเอง หรือได้รับคำชมที่เชื่อถือได้ของคนอื่น แล้วเรียงลำดับ ข้อแรกเป็นจุดเด่นของคุณ

2) เขียนเป้าหมายรายเดือนว่าเราจะฝึกทักษะอะไรใน Weekly Plan อาจจะเป็นงานอดิเรก หรือฝึกทักษะใหม่ๆ เช่น ปลูกต้นไม้ เล่นเกมทายปัญหาคณิตศาสตร์ อ่านหนังสือ เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ ต่อจิ๊กซอว์ ฝึกวาดภาพ ออกแบบ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาไอคิวในด้านที่เราถนัดให้ดีขึ้นได้

3) เขียนขอบคุณในไดอารี่ทุกๆ วัน ความสามารถในการคิดเป็นทักษะที่จะช่วยให้ความฉลาดในด้านต่างๆ ได้รับการพัฒนา แต่การคิดลบจะบั่นทอนทักษะในการคิดของเรา ทำให้เราพัฒนาผิดที่ผิดทาง เช่น ถ้าเราเป็นคนชอบคิดวิเคราะห์ อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ เราต้องฝึกคิดให้สร้างสรรค์ แต่ถ้าเราคิดลบจะทำให้ความคิดเราตัน การเขียนขอบคุณจะช่วยฝึกให้เราคิดบวก มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น ฉลาด มีไหวพริบ มีความคิดที่เฉียบคมขึ้น


2. วิธีเพิ่ม EQ ด้วยไดอารี่: เผยด้านดีที่เป็นคุณ
- EQ (Emotional quotient หรือ Emotional intelligence) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ตนเองและเข้าใจคนอื่น สามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ ช่วยให้ดำเนินชีวิตไปในทางสร้างสรรค์อย่างมีความสุข อีคิวแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ความตระหนักในตนเอง (รู้จักและมั่นใจตนเอง), การควบคุมตนเอง (ความรับผิดชอบ ปรับตัว ยืดหยุ่น), แรงจูงใจ (มุ่งมั่น มีทัศนคติเชิงบวก), เอาใจใส่ (เข้าใจผู้อื่น) และทักษะทางสังคม (การสื่อสาร เป็นผู้นำ)

สิ่งเหล่านี้ นอกจากจะทำให้เรามีความสุขแล้ว ยังกลายเป็นพรสวรรค์อีกด้วย ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นจุดแข็ง ลองพัฒนาให้ดีขึ้น เราจะยิ่งเป็นตัวของตัวเอง และเมื่อนำไปใช้ในการทำงานและทำตามฝันของตนเอง โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็มีสูงขึ้น เช่น จุดแข็งในด้านการปรับตัว นักพัฒนา มองโลกในแง่ดี ชนะใจ ต้อนรับ เป็นต้น- วิธีเสริมอีคิวด้วยไดอารี่ เราจะดีขึ้นได้ ถ้าเรารู้จักตัวเองดี ไดอารี่ช่วยให้เรารู้เท่าทันตัวเอง โฟกัสอยู่กับปัจจุบัน และถ้าเราใช้เพื่อปรับวิธีคิดให้อยู่ในแดนบวก เราจะยิ่งเผยด้านดีๆ ของตัวเองออกมา

1) เขียนข้อดี-ข้อเสียของตัวเองลงในหน้า Note เขียนนิสัยดี-ไม่ดีของตัวเองออกมาให้หมด ทั้งที่นึกได้ หรือมีคนเคยบอกเราไว้ ถ้าเราอยากให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้น เราต้องรู้ตัวก่อนว่า เราอยู่ในจุดไหน มีนิสัยที่ติดลบเยอะไป หรือว่าอยู่ระดับที่ดี เราจะได้ปรับปรุงหรือพัฒนาต่อได้เลย เมื่อเรายอมรับในตัวเองได้ เราจะพัฒนาตัวเองได้ง่ายขึ้น

2) เขียนบัญชีรายรับรายจ่ายในหน้า Account การเขียนบัญชีช่วยฝึกให้เรารู้จักควบคุมตัวเอง มีวินัย มีความอดทน ลองฝึกเขียนบัญชีและใช้จ่ายเงินให้พอดี เงินที่เราจ่ายไป ทำให้เราได้เห็นตัวตนของตัวเอง ว่าเราเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริง มีวิธีการจัดการความเครียดที่เหมาะสมหรือใช้เงินซื้อของเพื่อคลายเครียด มีความอดทนมากพอที่จะออมเงินเพื่อซื้อของที่อยากได้หรือชอบผ่อนจ่ายให้ได้มาเร็วๆ เมื่อได้ทบทวนและสังเกตตัวเอง แล้วค่อยๆ ปรับ เราจะดีขึ้น

3) เขียนบันทึกประจำวันด้วยการเขียนแนวขอบคุณ การเขียนขอบคุณก่อนนอน เป็นการทบทวนตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ จดจำเรื่องดีๆ และพลิกความรู้สึกไม่ดีให้เป็นบวกได้ การเขียนบันทึกเพียงสั้นๆ จะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกเรื่องที่สำคัญ โฟกัสได้ดีขึ้น และมองข้ามเรื่องไม่สำคัญได้ง่ายขึ้น จึงช่วยลดความเครียด และนอนหลับได้ง่ายขึ้น 

เมื่อเขียนบ่อยๆ จะยิ่งมองโลกในแง่ดี มีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะมีคุณภาพความคิดที่ดีขึ้น นอกจากนี้เมื่อเราโฟกัสในด้านบวกบ่อยๆ ทำให้เรายิ่งดึงนิสัยด้านดีๆ ออกมาใช้บ่อยขึ้น จุดอ่อนที่เคยมี หรือนิสัยไม่ดีก็ลดลง เพราะเราเอาเวลาไปทำสิ่งดีๆ มากขึ้นนั่นเอง


3. วิธีเพิ่ม RQ ด้วยไดอารี่: มั่นในสไตล์คุณ
- RQ (Resilience Quotient) คือ ความสามารถในการยืดหยุ่น ปรับตัว ถ้าเรามี RQ สูงจะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ RQ ไม่ใช่ทักษะที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ซึ่งคุณลักษณะของคนที่มี RQ สูงมี 3 ข้อ ดังนี้
1) อึด - อดทนต่อความเครียด ความกดดัน ยิ้มได้ทุกสถานการณ์
2) ฮึด - มองปัญหาเป็นโอกาสในการพัฒนา และมีกำลังใจดี สร้างกำลังใจให้ตนเองและคนรอบข้างได้
3) สู้ - แก้ไขปัญหาอย่างยืดหยุ่น สร้างสรรค์ มุ่งแก้ไขมากกว่าทุกข์ใจ


วิธีเสริมอาคิวด้วยไดอารี่
1) เขียนขอบคุณเติมพลังด้านบวก เช่น ขอบคุณในสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหา ความรู้สึกและการกระทำของเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ขอบคุณตัวเองในความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำในแต่ละวัน ขอบคุณในการสูญเสียบางอย่างที่ทำให้เราได้รับบางอย่างทดแทน เป็นการฝึกการสังเกต มองเห็นโอกาสดีๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

2) เขียนทบทวนและให้คะแนนตัวเองใน (Calendar) หลังจากที่เราวางแผนใน to do list บนแอพในมือถือแล้ว กลับมาเขียนทบทวนในปฏิทินว่า วันนี้เราทำอะไรบ้าง สมดุลหรือไม่ และให้คะแนนตัวเอง เช่น วางแผนไว้ว่าจะทำ 9 รายการ ทำได้จริง 8 รายการ ก็เขียนรายการที่ทำได้ลงในไดอารี่ จากนั้นเขียน 8/9 เป็นการประเมินตัวเอง เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทำได้ รู้สึกภูมิใจในตัวเอง และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในกรณีที่ทำไม่ได้ตามแผน และค่อยๆ ปรับปรุงการใช้เวลาให้ดีขึ้น

3) เขียนเป้าหมายการดูแลตัวเองใน Monthly Plan การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะการออกกำลังกาย ช่วยให้เรามีพลังมากพอที่จะรับความท้าทายได้ดีขึ้น ถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มต้นออกกำลังกาย ลองเริ่มง่ายๆ ด้วยการเขียนเป้าหมายลงไปในเดือนนี้ว่า “ออกกำลังกายวันหยุดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง” เมื่อครบเดือนแล้ว ค่อยเขียนเป้าหมายในเดือนต่อไปเป็นสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

การออกกำลังกายเพียงวันละครึ่งชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน/สัปดาห์ก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยรักษาความสมดุลของร่างกาย เสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงขึ้น เมื่อเราเขียนเป้าหมาย จะช่วยให้ลงมือทำได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นการสัญญากับตัวเองว่าจะทำให้ได้ และเมื่อเราทำได้จริง ก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความนับถือในตัวเองเพิ่มขึ้นด้วย (Self Esteem)


ถ้าเราอยากเห็นว่าจริงๆ แล้ว ตัวตนของเราในด้านดีๆ เป็นอย่างไร สิ่งที่เราถนัด เราจะทำได้ดีแค่ไหน ลองมุ่งมั่น ท้าทายตัวเอง ด้วยการเขียนเป้าหมาย พัฒนาตัวเองทีละเล็กละน้อย แล้วเราจะรู้สึกว่า เรามาถูกทางแล้ว ยิ่งเราเลือกทางเดินที่ใช่ เราก็จะพบเจอสิ่งที่ใช่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
“เราเชื่อว่า คุณผู้อ่านทุกคน 
สามารถเป็นคนเก่ง ดี และแกร่ง 
ได้มากกว่าที่เคยเป็นนะ”  สู้ๆ!


อ้างอิง:
- https://blog.adioma.com/9-types-of-intelligence-infographic/
- 10 นิสัยดีๆ ที่ได้จากการเขียนบันทึกประจำวัน https://cheer-up.lnwshop.com/b/71
- https://th.wikipedia.org/wiki/ความฉลาดทางอารมณ์
- https://psychcentral.com/lib/what-is-emotional-intelligence-eq/
- หนังสือเรื่อง เจาะจุดแข็ง เขียนโดย มาคัส บัคกิ้งแฮม และ โดนัลด์ โอ.คลิฟตัน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊ค
- https://youtu.be/09GxbZmPryU
- https://youtu.be/okK1CIH1epk
- https://www.happyhomeclinic.com/Download/article/a21-RQ.pdf

ขอบคุณผู้อ่านทุกคนที่ติดตามอ่านบทความนะคะ
บทความเรื่องนี้ เพิ่งเขียนวันนี้ โดยแชร์ในบล็อคนี้เป็นที่แรกเลยค่า จบตอนแล้วค่า สำหรับบทความเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยไดอารี่

หลังจากนี้จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไดอารี่ cheer up ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น โดยจะยกบทความเพียงบางส่วนมาเท่านั้นนะคะ ถ้าท่านใดสนใจติดตามอ่านได้ทาง www.cheer-up.lnwshop.com ค่า  


Writer: takuma
SHARE
Written in this book
Start your new life by Diary
ไดอารี่ช่วยให้ชีวิตสุขสำเร็จได้อย่างไร ไปแลกัน!
Writer
takumacheerup
Writer
เป็นกำลังใจให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

Comments

htj_story
2 years ago
ขอบคุณค่ะ😀
Reply
takumacheerup
2 years ago
ยินดีจ้า