ความรักไม่ยอมให้ถูกครอบครอง
เคยได้ยินวลีนี้ไหม ได้ยินครั้งแรกก็ไม่เข้าใจ ทวนครั้งที่สองก็ยังสับสน จนต้องกลับมาอ่านอีกครั้ง
 ความรักไม่ให้สิ่งใดนอกจากตนเอง

และก็ไม่รับสิ่งใดนอกจากตนเอง

ความรักไม่ครอบครอง และก็ไม่ยอมให้ถูกครอบครอง

                    เพราะความรักนั้นเพียงพอแล้วสำหรับตอบความรัก                                                                                                                                         -คาลิล ยิบราน-           

แต่คำว่า 'ชั่วฟ้าดินสลาย' กับสัญญาใจที่ใครบอก
บอกว่ารักแล้วไม่หลอก แต่คนที่บอกหายไปไหนแล้ว
เนี่ยแหละความรัก การรักด้วยความว่างเปล่า ผลตอบแทนก็คือความว่างเปล่าเสมอ


สิ่งที่มองเห็นว่าคงอยู่ ไม่สลายหายไป
เพราะการไม่ครอบครองนั้น ความรักยังคงมีอิสระในตนเอง ยังคงเกิดขึ้นกับใครหลายคน
สุดท้ายความรักไม่หาย แต่สิ่งที่สลาย 'คือใจคน'


ความรักที่ไม่ถูกครอบครอง มีอยู่จริง
แต่รักแล้วไม่อยากครอบครอง ไม่มีอยู่จริง
เพราะความรักที่ให้ไปมันไม่เพียงพอสำหรับความรัก


จงอยู่กับตนเอง
เพราะความรัก ไม่มีสิ่งใด
นอกจากตนเอง... ที่ไปรัก


เมื่อความรักไม่ยอมให้ถูกครอบครอง
รักใครแล้วไม่ได้ครอบครอง แต่ใจเป็นสุข
นั่นแหละ ความรักนั้นเพียงพอแล้วสำหรับตอบความรัก ◡̈

//Borkanh
SHARE
Writer
MiliXB
Law, Thammasat u.
Writ(er) Thx for reader :) Forget me not

Comments