ฉันหาทางออกไม่เจอ
ฉันหาทางออกไม่เจอ
เส้นทางที่ฉันเดินมา มันถูกไหม ?

โลกใบนี้มีกลไกล บอกใบ้ ทางออก ให้กับเราอยู่เสมอ
เพียงแค่เราต้องลอง หยุด เพื่อ สังเกตุ ดู
 
บางครั้ง ป้ายบอกทางแห่งชีวิตนี้
มันอาจ อยู่ไกลออกไป จน ต้องเพ่งมอง
หรือ อยู่ใกล้เข้ามาก จน นึกไม่ถึง
สิ่งต่างๆ ที่ เกิดขึ้น จาก ฝีมือ มนุษย์ ล้วนแล้วแต่มี คู่มือการใช้

ชีวิตเราก็เช่นกัน
ในทุกๆวัน วิธีการใช้ชีวิต ได้ถูกสอดแทรกเข้ามา
ผ่านทางเสียง ข้อความ หรือ ภาพ

เพียงแค่เราสังเกตุ ก็จะเจอ
SHARE
Written in this book
เป็นเช่นนั้นเอง
รูปถ่าย และ เรื่องราว
Writer
SoLikeThat
นักเล่าเรื่อง
เป็นเช่นนั้นเอง PHOTO AND STORY

Comments