ความสุขอยู่ใน อดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต
ความสุขอยู่ใน อดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต
ความสุขอยู่ตรงที่ จุดเริ่มต้น ระหว่างทาง หรือ ปลายทาง

แน่นอนว่าแต่ละคนก็มีนิยามเรื่องนี้ต่างกัน
เราเป็นเพียงคนนึงที่ต้องพบทั้งความทุกข์และความสุข
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 
ถ้าเรายึดความสุขในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว เราคงรับไม่ได้กับความทุกข์ที่จะมาในอนาคต
ถ้าเรายึดความสุขในอนาคตเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันของเราก็คงเป็นวันที่หม่นหมอง
ถ้าเรายึดความทุกข์ในอดีต เราจะไม่ไขว่ขว้าความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะจดจำในทุกช่วงเวลา กลั่นออกมาเป็นบทเรียนที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้ชีวิตของเราดีขึ้น

เราทำทุกวันให้เป็นดั่งใจไม่ได้หรอก
แต่เราเลือกที่จะมีมุมมองที่ดีได้กับทุกเหตุการณ์

ความสองคนภาวนา...ในเรื่องเดียวกัน
เรื่องของ ฝนตก
ชาวนาภาวนาว่า ขอให้มีฝนเถอะ เพื่อจะทำให้ผลผลิตของเขาดี
ในขณะที่
พนักงานออฟฟิตภาวนาว่า ขออย่าให้มีฝนเลย เพื่อที่เขาจะได้ไปทำงานได้อย่างสะดวก

จะเห็นว่าในเหตุการณ์เดียวกัน ก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเกิดขึ้นกับทั้งสองคน

เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
เธอหละ อยากให้ฝนตกไหม?
SHARE
Written in this book
เป็นเช่นนั้นเอง
รูปถ่าย และ เรื่องราว
Writer
SoLikeThat
นักเล่าเรื่อง
เป็นเช่นนั้นเอง PHOTO AND STORY

Comments